Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των ιδιοτήτων του εδάφους στις μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις οδικών πρανών

Περίληψη

Ο γεωτεχνικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα αντικείμενα του πολιτικού μηχανικού πού περιλαμβάνει μεγάλη αβεβαιότητα εξαιτίας της φυσικής ετερογένειας των γεωυλικών και της περιορισμένης έκτασης των γεωερευνητικών εργασιών. Συνεπώς παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της χρήσης στοχαστικών μεθόδων που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ανάλυση της ευστάθειας των πρανών και έχουν αποκομίσει ιδιαίτερη προσοχή πρόσφατα στην διεθνή βιβλιογραφία. H κατά το δυνατόν ακριβής εκτίμηση της σεισμικής ευστάθειας πρανών αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής. Η υπόθεση ότι το έδαφος αποτελείται από στρώματα με κάποιες μέσες τιμές για τις εδαφικές παραμέτρους του κάθε στρώματος δεν αντιπροσωπεύει ρεαλιστικά τις πραγματικές συνθήκες. Οι ιδιότητες μίας εδαφικής στρώσης δεν είναι χωρικά αμετάβλητες και το εύρος των μεταβολών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάλυση ευστάθειας των πρανών. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στην ανάλυση όσo το δυνατόν περισσότερα είδη α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Geotechnical engineering design includes a great deal of uncertainty because of the natural heterogeneity of soils and the limited extend of in-situ geotechnical investigation. The assumption that soil consists of layers with some average values for soil parameters of each layer does not offer a realistic representation of the actual conditions. Therefore, there is a need to use stochastic methods for the analysis of the stability of slopes in order to incorporate as many as possible types of uncertainty, including the spatial variability of soil properties. The uncertainties associated with the determination of the mechanical properties of the slopes and the intensity of the seismic excitation, make such probabilistic calculation methods very attractive. As opposed to deterministic methods, probabilistic methods allow the selection of an acceptable risk level based on the specifications of each project.The parameters of shear strength may vary from point to point even in the same soil ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41930
ND
41930
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of spatial variability of soil properties in permanent seismic displacements of road slopes
Συγγραφέας
Αλαμανής, Νικόλαος του Ορέστης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Ντακούλας Παναγιώτης
Κωμοδρόμος Αιμίλιος
Εφραιμίδης Γεώργιος
Κωτσόπουλος Σπυρίδων
Χουλιάρας Ιωάννης
Κοπελιάς Παντελής
Καλλιόγλου Πολυξένη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ευστάθεια πρανών; Κατολίσθηση; Συντελεστής ασφάλειας; Αριθμητική ανάλυση; Καταστατικό μοντέλο; Αβεβαιότητα; Στοχαστικές μέθοδοι; Χωρική μεταβλητότητα; Μόνιμη σεισμική μετακίνηση; Σεισμική βλάβη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxviii, 275 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)