Η μετάβαση στη μετα-ποιοτική έρευνα για τη γλωσσική εκπαίδευση: διαμεσολάβηση γλωσσικών - πολιτισμικών χαρακτηριστικών και ανάδειξη των δυνατοτήτων των μαθητών/ριών του δημοτικού

Περίληψη

Οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και βιο-πολιτικές συνθήκες επηρεάζουν το πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης, αναπαράγοντας ένα πλαίσιο καχεκτικής δικαιοσύνης. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη δημιουργία γραμμών διαφυγής για μια πιο δίκαιη γλωσσική εκπαίδευση, οι οποίες, όπως προκύπτει, προεκτείνονται και στο έδαφος της έρευνας. Η προσέγγιση των δυνατοτήτων, η ανάδυση χώρων ριζοσπαστικής διαμεσολάβησης, η προβληματοποιήση των ανθρώπινων γλωσσικών δικαιωμάτων και ο ιδεολογικός φακός της υπερποικιλότητας μελετώνται ως δίαυλοι άμβλυνσης των αδικιών ενός νεοφιλελεύθερου εκπαιδευτικού συστήματος. Η παρούσα μελέτη τοποθετείται στη μετα-ανθρωπιστική συνθήκη και έχει ως βάση τη θεωρία του μεθοδολογικού αναρχισμού. Επιχειρεί τη μετάβαση από την ποιοτική μέθοδο στη μετα-ποιοτική διερεύνηση σημείων που συντελούν σε διαφορετικές, περισσότερο δίκαιες αναγνώσεις της γλωσσικής μάθησης και έρευνας.Σε αυτό το έδαφος, αναπτύχθηκε μια ερευνητική συναρμογή από μίξεις μεθόδων, μεθοδολογιών, δημιουργικών εργαλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current socio-economic and bio-political conditions affect the field of language educa-tion by reproducing a framework of “stunted” justice. The present study seeks to identify lines of flight for a more just language education, which appear to, extend to the field of research methodology.The capabilities approach, the creation of radical mediation spaces, the lan-guage/linguistic rights and the ideological lens of superdiversity are perceived as an amalgam that may relieve some of the injustices of the neo-liberal educational system.The present study is situated within the post-human condition and based on the theory of methodological anarchism, it attempts a transition towards language learning in post-humanism and in post-qualitative inquiry. In this context, a métissage of methods, methodologies, creative tools and alternative approaches of ethics has been developed. The various assemblages consist part of a broader scientific-ontological-ethical turn that has been considered cruci ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46199
ND
46199
Εναλλακτικός τίτλος
Towards the post-qualitative inquiry for language education: the mediation of linguistic - cultural features and the valorization of primary school students' capabilities
Συγγραφέας
Τσιώλη, Σoφία Θωμάς
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βήχου Μαρίνα
Αναστασιάδη Μαρία - Χριστίνα
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Παπαδοπούλου Μαρία
Ίσαρη Φιλία
Γκανά Ελένη
Βασιλάκη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μετα-ανθρωπιστική συνθήκη; Υπερποικιλότητα; Προσέγγιση των δυνατοτήτων; Ριζοσπαστική διαμεσολάβηση; Γλωσσικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά; Μετα-ποιοτική διερεύνηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
΄513 σ., εικ., πιν., σχημ.