Ο δημοσιονομικός έλεγχος στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι ανάλυση, διαχρονικά και συγκεκριμένα από το έτος 2006 έως 2016, του δημοσιονομικού ελέγχου, του πεδίου εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του Προληπτικού και Κατασταλτικού ελέγχου στη διαχείριση συγκεκριμένων δαπανών, συμβάσεων και λογαριασμών των δήμων, με σκοπό την αναζήτηση των προεκτάσεων της άσκησης του Δημοσιονομικού Ελέγχου ή των τυχόν αμφίδρομων σχέσεων που αυτός ο έλεγχος διαμορφώνει: α) στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικής από τα μονοπρόσωπα και συλλογικά αιρετά όργανα των δήμων, β) στην υιοθέτηση ή μη των αποτελεσμάτων του από το νομοθέτη, γ) στον υπαρκτό διάλογο μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την κριθείσα ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων. Το βασικό ερώτημα που διέπει τη διατριβή είναι εάν η άσκηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Προληπτικού ελέγχου σε επιμέρους κατηγορίες δαπανών και συμβάσεων των δήμων και αντίστοιχα η άσκηση του Κατασταλτικού ελέγχου, μετά την υλοποίησή τους, επέδρασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to analyze, over the years 2006 to 2016, the results of the preventive and the ex post audit of the Court of Auditors in the implementation of specific municipal expenditure, contracts and accounts, aiming to investigate the impact of this audit and any bidirectional relationship that this audit entails in: a) the decision and policy making by the unilateral and collective elected bodies of municipalities, b) the adoption or not of its results by the legislator, c) the existing dialogue between majority and minority in the Court of Auditors’ case law, regarding the interpretation of the applicable provisions. The dominant question of this thesis, is whether the preventive audit of the Court of Auditors in specific categories of municipalities' expenditure and contracts and respectively whether the ex post audit, has affected the way municipalities perceive their financial management. Conversely, it examines whether the municipalities’ financial managemen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45954
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45954
ND
45954
Εναλλακτικός τίτλος
The court of auditors’ control over the municipalities
Συγγραφέας
Νάσαινα, Δέσποινα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Χλέπας Νικόλαος - Κομνηνός
Τασόπουλος Ιωάννης
Σωτηρέλης Γεώργιος
Γιαννακούρου Γεωργία
Ανθόπουλος Χαράλαμπος
Μουστάκας Μελέτιος
Μπαλτά Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δημοσιονομικός έλεγχος δήμων; Ελεγκτικό Συνέδριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
564 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)