Μελέτη της συμμόρφωσης διαβητικών ασθενών σε σχέση με τη θεραπευτική αγωγή

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση και η μελέτη του επιπέδου συμμόρφωσης των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη σε σχέση με την θεραπευτική τους αγωγή και άλλους παράγοντες που επιβαρύνουν τη νόσο.Μεθοδολογία: Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν το Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Πληροφοριών, Ιατρικού Ιστορικού και λοιπών στοιχείων (Demographics, Medical History and Other Data Questionnaire, DMHODQ) (πιλοτική μελέτη: Cronbach a 0,81), η Κλίμακα Συμβάντων (Life Events Scale) του τελευταίου έτους, η Κλίμακα Συμμόρφωσης με τη Φαρμακευτική Θεραπεία (Morisky Medication Adherence Scale, MMAS-8) και η Κλίμακα μέτρησης της Σχετιζόμενης με το Διαβήτη Ποιότητας Ζωής (Diabetes Quality of Life, DQOL Brief Clinical Inventory – Greek Version) (πιλοτική μελέτη: Cronbach a 0.95). Η αξιολόγηση της φλεγμονής περιελάμβανε τον έλεγχο προφλεγμονωδών κυτοκινών (IL6, IL10, TNF-a). 613 διαβητικοί ασθενείς του Νομού Κορινθίας συμμετείχαν στη μελέτη με τυχαία δειγματοληψία (Νοέμβριος 2014 - Ιούλι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to evaluate and study the compliance level of patients with diabetes mellitus with regard to their treatment and other factors that burden the disease.Methodology: The tools used in the study were the Demographics Medical History and Other Data Questionnaire (DMHODQ) (pilot study: Cronbach a 0.81), the Life Events Scale, the Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) and the Diabetes Quality of Life, DQOL Brief Clinical Inventory – Greek Version (pilot study: Cronbach a 0.95). The evaluation of inflammation included control of pro-inflammatory cytokines (IL6, IL10, TNF-α). 613 patients with diabetes in the area of Korinthos, Greece participated in the randomized sampling study (November 2014 - July 2015), 100 of whom participated in blood sampling and chemical selection molecules laboratory measurements were performed. The data were analyzed with the SPSS 22.0.Results: The majority of participants were male (54.8%), with an average age of 70.70 ± 13.49 years, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45905
ND
45905
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the compliance of diabetic patients with their treatment
Συγγραφέας
Ρεκλείτη, Μαρία Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσιρώνη Μαρία
Σουλιώτης Κυριάκος
Ρόχας Χιλ Ανδρεα Πάολα
Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Τζαβέλλα Φωτεινή
Τσιάρα Σταυρούλα
Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Σακχαρώδης διαβήτης; Θεραπεία; Φλεγμονή; Συμμόρφωση; Ποιότητα ζωής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.