Δαπάνες δημόσιας διοίκησης, επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας (1960-2014): θεωρητική και εμπειρική ανάλυση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνά τη σχέση μεταξύ της σχετικής σημασίας των δημοσίων δαπανών και της σχετικής σημασίας της δημόσιας κατανάλωσης με οικονομικές και προσεγγιστικές πολιτικές μεταβλητές, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1960 – 2014 (χρονολογικές σειρές), υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δημόσιας Επιλογής. Σκοπός είναι να ελέγξει τη μακροχρόνια σχέση τους χρησιμοποιώντας ανεπτυγμένα νεοκλασσικά υποδείγματα εμπλουτισμένα με μεταβλητές που εισάγονται διεθνώς από τη Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής για την διερεύνηση: της Υπόθεσης του Μεσαίου Ψηφοφόρου, του ρόλου της γραφειοκρατίας και των εκλογικών κύκλων στη διόγκωση του μεγέθους του κράτους.Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων (μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση των μεταβλητών) χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS) και η τεχνική συνολοκλήρωσης των Engle & Granger.Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν την Υπόθεση του Μεσαίου Ψηφοφόρου και των επιδράσεων του ίδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation explores the relationship between the relative importance of public spending and the relative importance of public consumption with economic and approximate political variables, using annual data of the Greek economy for the period 1960 - 2014 (time series), in the light of the Public Choice Theory. The purpose is to check their long-lasting relationship using developed neoclassical models enriched with variables that are internationally introduced by the Theory of Public Choice to investigate: the Median Voter's Hypothesis, the role of bureaucracy and electoral cycles in the expansion of the size of the state.The OLS and Engle & Granger cointegration technique were used to estimate the models (long and short-term relationship of the variables).The results of the empirical analysis confirm the Median Voter's Hypothesis and the effects of the bureaucratic mechanism itself on the relative size of the public sector, while the strong influence of the electoral cycles ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43663
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43663
ND
43663
Εναλλακτικός τίτλος
Public administration expenditure, investments and economic development: the case of Greece (1960-2014): theoretical and empirical analysis
Συγγραφέας
Νικολαΐδου, Κυριακή (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντόπουλος Ιωάννης Καθηγητής, ΕΚΠΑ - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Κόντης Αντώνιος Καθηγητής, ΕΚΠΑ - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Καθηγητής, ΕΚΠΑ - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών -Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (αντικατάσταση αφυπηρετήσαντος Ομ.Καθ.Πάνου Καζάκου)
Μαραβέγιας Ναπολέων Καθηγητής, ΕΚΠΑ - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών -Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Χατζής Αριστείδης Καθηγητής, ΕΚΠΑ - Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Πραβίτα Μαρία-Ηλιάννα Λέκτορας, ΕΚΠΑ - Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Μπαλούρδος Διονύσιος Δρ., Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες δαπάνες; Δημόσια κατανάλωση; Μέγεθος κράτους; Θεωρία δημόσιας επιλογής; Οικονομική ανάπτυξη; Υπόθεση μεσαίου ψηφοφόρου; Επενδύσεις; Εκλογικοί κύκλοι; Δημοσιονομική κρίση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
420 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)