Πρόβλεψη της επίδοσης νεαρών κολυμβητών με βάση ανθρωπομετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

Περίληψη

Ανθρωπομετρικοί, τεχνικοί, φυσιολογικοί, είναι από τους παράγοντες που προσεγγίζονται για την κατανόηση της κολυμβητικής επίδοσης. Ο εντοπισμός των μεταβλητών που προβλέπουν την επίδοση είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς τηςεπιστημονικής κοινότητας. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του αγωνιστικού αποτελέσματος στα 100 μ. ελεύθερο σε κολυμβητές ταχύτητας με α) τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των κολυμβητών, β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κολύμβησης των 100μ ελευθέρου γ) τις φυσιολογικές αποκρίσεις των κολυμβητών ύστερα από το τεστ 100μ ελευθέρου είδους κολύμβησης, και δ) τις μεταβλητές που προσδιορίζουν τη δύναμη έλξης κατά την επιτόπια κολύμβηση. Συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν 51 εν ενεργεία αθλητές (n=30 αγόρια, ηλικία:15,08±1,6 έτη, και n=21κορίτσια, ηλικία:14,52±1,5 έτη), με αγωνιστική εμπειρία και βασική τεχνική το ελεύθερο είδος κολύμβησης μικρών αποστάσεων. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ηλικιακές κατηγορίες από 13 έως 15 ετών και από 16 έως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Anthropometric, biomechanic, physiological, are some of the factors which determine swimming performance. Identifying variables that predict performance is one of the most important goals of the scientific community. The aim of the research is to investigate the relationship between the 100 m freestyle swimming performance with a) anthropometric characteristics of swimmers, b) biomechanical factors during swimming of 100 m freestyle, c) physiological responses of swimmers from the 100m freestyle swimming test, and d) variables that determine the pulling force during swimming. The participants of the research were 51 active athletes (n = 30 male, age: 15.08 ± 1.6 years, and n = 21 female, age: 14.52 ± 1.5 years), with competitive experience infreestyle sprint swimming their basic technique. The sample was divided into two age groups from 13 to 15 years and from 16 to 18 years. For the test protocol, data was collected and calculated in three parts: a) Measurement of anthropometric chara ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45781
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45781
ND
45781
Εναλλακτικός τίτλος
Prediction of performance of young swimmers according to anthropometric and technical characteristics
Συγγραφέας
Ρόζη, Γεωργία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Θανόπουλος Βασίλειος
Σουλτανάκη Ελένη
Dopsaj Milivoj
Γελαδάς Νικόλαος
Αποστολίδης Νικόλαος
Ρουσάνογλου Ελισάβετ
Πλατάνου Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιτόπια κολύμβηση; Φυσιολογία; Ανθρωπομετρία; Τεχνικά χαρακτηριστικά; Πρόβλεψη επίδοσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 172 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)