Αναλογιστικά μοντέλα για την εκτίμηση κινδύνων ζημιών

Περίληψη

Η Αποθεματοποίηση ζημιών είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Η διαδικασία αυτή εκτιμά την τελική τιμή των ζημιών καθώς και τα αποθέματα. Το πραγματικό ποσό που ευθύνονται να πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι αρχικά άγνωστο μέχρι να διευθετηθούν οι ζημιές. Μη κατάλληλες αναλογιστικές μέθοδοι αποθεματοποίησης μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκτίμηση των αποθεμάτων, το οποίο έχει σημαντική επίδραση στη φερεγγυότητα μίας ασφαλιστικής εταιρίας. Κάθε μέθοδος αποθεματοποίησης δίνει διαφορετική εκτίμηση για τα απαιτούμενα αποθέματα, το οποίο σημαίνει ότι η κατάλληλη μέθοδος θα επιλεγεί σύμφωνα με την κρίση του αναλογιστή. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών ο ασφαλιστής θα πρέπει να δημιουργήσει αποθέματα ώστε να μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές του υποχρεώσεις που βασίζονται σε ζημιές που έγιναν και δεν έχουν αναφερθεί ή έγιναν και δεν έχουν αποθεματοποιηθεί αρκετά. Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζουμε νέες μεθόδους για την εκτίμηση των τελικών ζημιών και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Loss reserving is one of the most critical actuarial procedures in non-life insurance. This procedure projects losses to their ultimate value and estimates the total reserves. The actual amount of the insurers' liability is initially unknown until all claims are finally settled. Inappropriate actuarial methods may lead to misestimation of the total reserve, which has a significant impact on the insurers' solvency. Each reserving method gives a different estimate for the required reserves which means that the appropriate method will be selected according to the judgement of the actuary. In non-life insurance, the insurer should have reserves, for his future obligations concerning with incurred but not reported claims and incurred but not enough reported. In this thesis, we present new methods for estimating the ultimate claims and the total reserves, according to insurance regulations and the market's needs. Using the data in a log-linear way, robust estimators are applied to the chain ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45758
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45758
ND
45758
Εναλλακτικός τίτλος
Actuarial models for estimating non-life risks
Συγγραφέας
Μπαντούνας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Tμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Τ.
Αντζουλάκος Δ.
Πολίτης Κ.
Τζαβελάς Γ.
Ψαρράκος Γ.
Ζυμπίδης Α.
Πιτσέλης Γ.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Αποθεματοποίηση ζημιών; Ανθεκτικοί εκτιμητές; Τυχαίοι παράγοντες; Κάλμαν Φίλτερ; Παλινδρόμηση ποσοστημορίων; Κίνδυνοι κατά ζημιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 160 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)