Αξιολόγηση συσχετίσεων περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου και νευρολογικών νόσων

Περίληψη

Ο κεντρικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η συστηματική αξιολόγηση και ο προσδιορισμός της επιδημιολογικής αξιοπιστίας των συσχετίσεων ανάμεσα στους περιβαλλοντικούς (μη γενετικούς) παράγοντες κινδύνου για τις χρόνιες νευρολογικές νόσους. Ο στόχος αυτός πραγματώθηκε μέσω της εφαρμογής τριών διακριτών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: της σύνοψης πεδίου τύπου ομπρέλας, της μελέτης ευρείας περιβαλλοντικής σάρωσης και της μελέτης Μενδελιανής τυχαιοποίησης. Στην πρώτη ερευνητική εργασία, πραγματοποιήθηκε μία σύνοψη πεδίου τύπου ομπρέλας προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιδημιολογικές συσχετίσεις ανάμεσα σεπεριβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου και τον κίνδυνο για πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση, όπως αυτές αποτυπώνονται σε δημοσιευμένες συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Εξετάστηκαν συνολικά 16 συσχετίσεις, από τις οποίες μόνο η συσχέτιση της χρόνιας επαγγελματικής έκθεσης σε μόλυβδο παρουσίασε υψηλή επιδημιολογική εγκυρότητα. Στη δεύτερη ερευνητική εργασία, η προσέγγι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main aim of this thesis is the systematic appraisal and the credibility assessment of the environmental risk factors for chronic neurological diseases. In total, three research approaches were used: the umbrella review, the environment-wide association study and the Mendelian randomization study. In the first research paper, an umbrella review of systematic reviews and metaanalyses was performed for the environmental risk factors of amyotrophic lateral sclerosis. Overall, 16 associations were examined, and only the association between chronic occupational exposure to lead presented high epidemiological credibility for risk of amyotrophic lateral sclerosis.In the second research paper, the approach of the umbrella review was used to systematically assess the epidemiological credibility of environmental risk factors for Parkinson’s disease. Overall, 75 associations were considered that corresponded to a wide range of exposures, including biomarkers, nutritional factors, medications, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47999
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47999
ND
47999
Εναλλακτικός τίτλος
Systematic appraisal of the associations between environmental risk factors and neurological diseases
Συγγραφέας
Μπέλμπασης, Λάζαρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Τζουλάκη Ιωάννα
Ιωαννίδης Ιωάννης
Σκαπινάκης Πέτρος
Τατσιώνη Αθηνά
Μαυρίδης Δημήτριος
Τσιλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ανασκόπηση πεδίου; Άνοια; Επιδημιολογία; Μελέτη κοορτής; Μενδελιανή τυχαιοποίηση; Μετα-ανάλυση; Νόσος Alzheimer; Νόσος Parkinson; Παράγοντες κινδύνου; Πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση; Πολλαπλή σκλήρυνση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xiv, 265 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)