Η νομική έννοια των έργων τέχνης, των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας του δικαίου την αμφίδρομη σχέση του δικαίου με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των έργων τέχνης, των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών ως κοινών αγαθών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη νεωτερικότητα και την ύστερη νεωτερικότητα στη Δύση και την Ελλάδα, προκειμένου να αναδειχθεί η διαμόρφωση και η αλλαγή της νομικής έννοιας των αγαθών αυτών από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που εξετάστηκαν προέβαλαν τον εμπορευματικό χαρακτήρα που προσέλαβε το έργο τέχνης μέσα στη μαζική κουλτούρα και τις πολιτιστικές βιομηχανίες, καθώς και τη λειτουργία της τέχνης στην ύστερη νεωτερικότητα ως μέσου έκφρασης της διαφορετικότητας. Ανέδειξαν τον κοινωνικοποιητικό ρόλο των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία αναγνωρίστηκαν κατά τη νεωτερικότητα ως στοιχεία συγκρότησης εθνικής και κοινωνικής ταυτότητας, και κατά την ύστερη νεωτερικότητα ως στοιχεία διαφοροποίησης των λαών μέσα στην παγκόσμια κοινότητα. Όσον αφορά την Ελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis examines in the context of sociology of law the interactive relationship of law with the social representations referring to works of art, monuments and cultural property, altogether considered as common goods, focusing on representations formed during the modern era and at the late modernity in Western societies and in Greece. Its scope is to illustrate the formation and the evolution of the legal meaning of the above-mentioned goods from the 20th to the 21st century. The above-mentioned social representations illuminated the commercial nature that works of art have acquired within the context of mass culture and cultural industries, and the function of art in late modernity as a means of expressing diversity. These representations portrayed the socialising function of monuments and cultural property; modernity acknowledged such goods as means of creating a national and social identity, whereas late modernity acknowledged them as differentiation elements of peoples within t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45737
ND
45737
Εναλλακτικός τίτλος
The legal meaning of works of art, monuments and cultural property in a globalised society
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Βασιλική Απόστολος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Ρεθυμιωτάκη Ελένη
Μουσταΐρα Ελένη
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Βουτσάκης Βασίλειος
Χέλμης Ανδρέας
Καλλινίκου Διονυσία
Φορτσάκης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Δίκαιο; Κοινωνιολογία του δικαίου; Έργα τέχνης; Μνημεία; Πολιτιστικά αγαθά; Κοινωνικές αναπαραστάσεις; Ταυτότητες; Νεωτερικότητα; Ύστερη νεωτερικότητα; Παγκοσμιοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
355 σ.