Επικοινωνία μέσω υπολογιστή – ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και φοιτητές/τριες: οι κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Facebook και του Instagram στη φοιτητική κοινότητα

Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει για τις κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Facebook και του Instagram, όσο και τον περιορισμένο αριθμό ερευνών σχετικά με αυτό το θέμα, διαμορφώθηκε ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης, ο οποίος είναι: Η διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρήσης του Facebook και του Instagram στη φοιτητική κοινότητα. Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και της Πολυτεχνικής Σχολής, που εδρεύουν στο νησί της Χίου και αποτελούνται από τέσσερα Πανεπιστημιακά Τμήματα, Για τη διερεύνηση του πρωταρχικού σκοπού της παρούσας μελέτης έγινε χρήση της Εξερευνητικής (Exploratory Factor Analysis) και Επιβεβαιωτικής (Confirmatory Factor Analysis) Παραγοντικής Ανάλυση και οι σχέσεις μεταξύ των εργαλείων του μοντέλου μελετήθηκαν με τη χρήση του Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων (Structural Equation Modeling).Για τη δημιουργία του Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές, που σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Considering both the general reflection on the social implications of Facebook’s and Instagram’s use and the limited number of surveys on this issue, the primary objective of the present study was: The investigation of the social impact of Facebook’s and Instagram’s use in a university students’ community. As a case study was selected the School of Business and the Polytechnic School of the University of the Aegean, based on the island of Chios, which consist of four university departments. In order to investigate the primary purpose of the present study, both Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were used and for the investigation of the relationship between the model tools, Structural Equation Modeling was used.In order to create the Model of Structural Equations, variables were used, which, according to the literature review, are related to the social implications of Facebook’s and Instagram’s use in the students’ community. In particular, the variables were: ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45717
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45717
ND
45717
Εναλλακτικός τίτλος
Computer mediated communication - social networking sites and unversity students: the social consequences of Facebook and Instagram use in university students' community
Συγγραφέας
Βροχαρίδου, Ανατολή του Κυριάκος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Μαύρη Μαρία
Γάκη Ελένη
Κωνσταντέλου Αναστασία
Λάμπρου Μαρία
Ζαράνης Νικόλαος
Κουτρομάνος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Facebook; Instagram; Φοιτητική κοινότητα; Κοινωνικές επιπτώσεις; Επικοινωνία μέσω υπολογιστή; Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
340 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)