Η μέθοδος C-ISR για για την στοχαστική επίλυση του αντίστροφου προβλήματος και τον χαρακτηρισμό υδρογεωλογικών φάσεων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσουμε και παρουσιάζουμε τη μέθοδο Cosimulated Iterative Spatial Resampling (C-ISR) για την στοχαστική επίλυση του αντίστροφου προβλήματος το οποίο σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό των υδρογεωλογικών φάσεων του υπεδάφους και θέτουμε το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου. Η ανάπτυξη της μεθόδου βασίστηκε στην ανάγκη του χαρακτηρισμού των υδρογεωλογικών φάσεων του υπεδάφους πριν από τον προσδιορισμό/εκτίμηση άλλων υδρογεωλογικών παραμέτρων, όπως της υδραυλικής αγωγιμότητας, του πορώδους και της ζώνης κορεσμού. Η πολυπλοκότητα της γεωλογικής διαδικασίας, οι φυσικές και χημικές αντιδράσεις, όπως επίσης η δυσκολία αναπαράστασης της υδραυλικής αγωγιμότητας ως συνεχούς μεταβλητής (Matheron, 1967; Emsellem and De Marsily, 1971), καθιστούν απαραίτητη τη μοντελοποίηση των υδρογεωλογικών φάσεων εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός των πετρωμάτων είναι πάγια πρακτική στις γεωλογικές μελέτες σε σχέση με άλλες παραμέτρους όπως η αγωγιμότητα και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present Doctoral thesis, we develop and present the Cosimulated Iterative Spatial Resampling (C-ISR) method for stochastic solution of the inverse problem of hydrofacies characterization in a groundwater flow system and we establish the theoretical and mathematical background of the method. The development of the method stems from the need to characterize the geological formations before any other geostatistical estimation of hydrological parameters, due to the complexity of soil types as natural entities. The spatial distribution of hydrofacies could be estimated first by classical geostatistical simulations, such as Boolean methods, Sequential indicator simulation (SIS) and truncated Gaussian simulation (TGS) or Plurigaussian simulation (PGS), then they are populated with heterogeneous hydraulic and transport parameters. However, the solution of the inverse problem is considered the most efficient practice to model the structure of hydrofacies while the physical law governing ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45707
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45707
ND
45707
Εναλλακτικός τίτλος
The C-ISR method for facies inversion
Συγγραφέας
Βαλάκας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Μόδης Κωνσταντίνος
Πάνιας Δημήτριος
Αποστολόπουλος Γεώργιος
Μαντόγλου Αριστοτέλης
Μπουντουβής Ανδρέας
Χριστόπουλος Διονύσιος
Βαφείδης Αντώνιος
Κυριακίδης Φαίδωνας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Αντίστροφο πρόβλημα; Γεωστατιστική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
111 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)