Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: εύρεση της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής υπήρξε η επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας κατασκευής ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού μεταξύ οχτώ υποψήφιων εναλλακτικών θέσεων. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας, αφού εκεί η ύπαρξη του φυσικού πόρου (νερό) λόγω των αξιόλογων βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με την υψομετρική διαφορά που επιτυγχάνεται από την υδροληψία μέχρι το σταθμό παραγωγής ενέργειας λόγω του ορεινού αναγλύφου, εξασφαλίζουν τη σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του έργου. Για τις συγκεκριμένες θέσεις πραγματοποιήθηκε η υδρολογική ανάλυση των λεκανών απορροής, η διαστασιολόγηση των απαιτούμενων έργων και η οικονομοτεχνική ανάλυσή τους. Κατά το παρελθόν έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι εύρεσης της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης μιας μικρής υδροηλεκτρικής μονάδας βασιζόμενες, κυρίως, στην ανάλυση κόστους-οφέλους. Στην προκειμένη περίπτωση, στην παρούσα δηλαδή διδακτορική διατριβή, λήφθηκαν υπόψιν και άλλα κριτήρια, όπως περιβαλλοντικά και κοινωνικά, τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the choice of the optimal site for locating a small hydropower plant among eight alternative sites. These sites are located in the western area of the prefecture of Karditsa. The abundance of water resources, due to the significant rainfall, in conjunction with the elevation differences available from intake to the power station building, ensure feasibility and sustainability of the project. Hydrological analysis of the river basins, the dimensioning of the required projects and their economic and technical analysis were carried out for these sites. In the past, various methods have been developed in order to find the optimal location for constructing a small hydropower plant, based mainly on cost-benefit analysis. Additionally, environmental and social criteria were taken into consideration in this thesis. These criteria play an important role in project locating, as the optimal location of the project depends on many conflicting criteria, which may a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46832
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46832
ND
46832
Εναλλακτικός τίτλος
Fuzzy water management for locating a small hydropower plant
Συγγραφέας
Βρέκος, Χρήστος του Σωτήριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγελίδης Χρήστος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Τζιμόπουλος Χρήστος
Γείτονας Αθανάσιος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Αναγνωστόπουλος Πέτρος
Λουκάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδος ασαφούς σχετικής αναλογίας; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί; Ασαφής λογική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3, iii, 543 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)