Ανάπτυξη μεθοδολογιών εκτίμησης της επικινδυνότητας κατολισθήσεων από ισχυρούς σεισμούς: εφαρμογή στο νησί της Λευκάδας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης μεθοδολογιών αποτίμησης της επιδεκτικότητας (susceptibility) και της επικινδυνότητας (hazard) καταπτώσεων βράχων που έχουν κύριο έναυσμα εκδήλωσης τον σεισμό, με εφαρμογή το νησί της Λευκάδας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πρανή της δυτικής παράκτιας ζώνης του νησιού, όπου οι ασβεστολιθικές βραχομάζες (ενότητες Παντοκράτορα, Βίγλας και Παξών) λόγω τεκτονισμού, παρουσιάζουν ένα ευρύ πλαίσιο τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε τεχνικογεωλογική διάκριση όλων των γεωλογικών ενοτήτων του νησιού, ενώ η έρευνα εστιάστηκε στις τρεις συγκεκριμένες περιοχές – ενότητες, που καλύπτουν το σύνολο των πρανών της δυτικής παράκτιας ζώνης. Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ψηφιακή Βάση Δεδομένων από 137 περιπτώσεις – συμβάντα καταπτώσεων βράχων που λεπτομερώς καταγράφηκαν επιτόπου αμέσως μετά από το σεισμό του 2015 στα πρανή της δυτικής παράκτιας ζώνης, τα οποία στη συνέχεια συμπληρώθηκαν με περιπτώσεις – συμβάν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis aims to develop rockfall susceptibility and hazard assessment methodologies with the earthquake's main triggering factor and application on Lefkada island. Emphasis is given to the western coastal slopes of the island, where the limestone rock masses (Pantokratoras, Vigla and Paxoi units) due to active tectonism present a wide range of engineering geological behaviour. In the framework of the present thesis, an engineering geological classification of all the island's geological units was employed, while the research was focused on the three specific areas-units, which cover the total of the western coastal slopes. A digital Geodatabase was designed and constructed, including 137 cases – rockfall events, which were in detail recorded in situ just after the 2015 earthquake event in the western coastal slopes, which subsequently were completed with cases – events from past earthquakes using several sources of information. The susceptibility assessment was employed th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55796
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55796
ND
55796
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methodologies for the assessment of landslide hazard from strong earthquakes: application to the island of Lefkada
Συγγραφέας
Σέρβου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαμπατακάκης Νικόλαος
Σώκος Ευθύμιος
Δεπούντης Νικόλαος
Ρουμελιώτη Ζαφειρία
Πελέκης Παναγιώτης
Μαρίνος Βασίλειος
Παπαθανασίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Κατολισθήσεις; Καταπτώσεις βράχων; Βάση δεδομένων κατολισθήσεων/καταπτώσεων βράχων; Έπιδεκτικότητα καταπτώσεων βράχων; Επικινδυνότητα καταπτώσεων βράχων; Προσομοιώσεις καταπτώσεων βράχων; Ένταση καταπτώσεων βράχων; Κινητική ενέργεια βραχοτεμάχους; Τεχνικογεωλογική διερεύνηση; Σεισμοί; Λευκάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)