Χρήση φυσικών αργίλων στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα και αστικά και βιομηχανικών λύματα

Περίληψη

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πρόκλησης διαταραχών στο υδάτινοοικολογικό σύστημα από την παρουσία τοξικών βαρέων μετάλλων είναι σημαντικόκαι σύνηθες και απαιτεί αποτελεσματικές μεθόδους για την επίλυσή του. Οικυριότερες μέθοδοι απομάκρυνσης τοξικών μετάλλων (χημική καταβύθιση,οξείδωση ή αναγωγή, διήθηση, ηλεκτροχημική επεξεργασία κ.α.) έχουν μελετηθείευρύτατα με πλήθος εφαρμογών και παραμένουν ιδιαίτερα δαπανηρές καιαναποτελεσματικές, ιδιαίτερα κατά την κατεργασία μεγάλων όγκων διαλυμάτωνπου περιέχουν μικρές συγκεντρώσεις μετάλλων. Η προσρόφηση με τη χρήσηφυσικών υλικών, όπως είναι τα αργιλικά ορυκτά και πετρώματα, αποτελεί μιαεναλλακτική μέθοδο περισσότερο αποτελεσματική και κυρίως πιο οικονομική γιατην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος.Καθώς η Ελλάδα, αποτελεί μια χώρα που φιλοξενεί σημαντικά κοιτάσματαφυσικών αργίλων, όπως είναι ο μπεντονίτης της Μήλου και ο ατταπουλγίτης τωνΓρεβενών, ή σημαντικές εμφανίσεις όπως ο βερμικουλίτης του Ασκού, και ηπρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The provocation of disorders in the aquatic ecological system by the presenceof toxic heavy metals is an important and common environmental problem whichrequires effective methods to solve it. The main methods of removing toxic metals(chemical precipitation, oxidation or reduction, filtration, electrochemical treatmentetc.) have been studied extensively in a variety of applications and remain highlyinefficient and costly, particularly when treating large volumes of solutionscontaining low concentrations of metals. The adsorption with the utilization ofnatural materials, such as clay minerals and rocks, is an alternative method moreeffective and especially more economical to achieve the highest possible degree ofenvironmental protection.Taking into account that Greece is one of the largest producers of naturalclays such as bentonite (Milos island) and attapulgite (Grevena) or presents majoroccurrences such as vermiculite (Askos) and since their adsorptive behavior has beenlimited invest ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34826
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34826
ND
34826
Εναλλακτικός τίτλος
Utilization of natural clays in heavy metal removal from aquous solutions and municipal and industrial wastewaters
Συγγραφέας
Μπουρλίβα, Άννα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαηλίδης Κλεόπας
Σικαλίδης Κωνσταντίνος
Φιλιππίδης Ανέστης
Σταματάκης Μιχαήλ
Φυτιάνος Κωνσταντίνος
Μήτρακας Μανασσής
Καντηράνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Αργιλικά ορυκτά; Βαρέα μέταλλα; Προσρόφηση; Αστικά λύματα; Βιομηχανικά απόβλητα; Κινητικά μοντέλα; Σχεδιασμός διεργασίας; Οικονομική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 353 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)