Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης σε συνθήκες αλλαγής του κλίματος: εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της Μυγδονίας

Περίληψη

Η λεκάνη απορροής Μυγδονίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μη βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων στη νότια Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, οι οποίες χωροθετούνται εντός της λεκάνης Μυγδονίας και αποτελούν την πέμπτη και δεύτερη μεγαλύτερη φυσική λίμνη, αντίστοιχα, στην Ελλάδα καθώς και ο υπόγειος υδροφορέας της λεκάνης Μυγδονίας, υπέστησαν σοβαρή ποσοτική υποβάθμιση. Οι κύριοι στόχοι της Διδακτορικής Διατριβής είναι η διερεύνηση της μελλοντικής διαθεσιμότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων της λεκάνης Μυγδονίας και η πρόταση στρατηγικών βιώσιμης διαχείρισης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή έρευνας. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα υδρολογικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και λοιπά δεδομένα για την περιοχή έρευνας. Έπειτα, συλλέχθηκαν ιστορικά δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι συσχέτισης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mygdonia water basin constitutes a characteristic example of non-sustainable water management in the southern Europe. During the last decades, Lakes Koronia and Volvi which are located in the Mygdonia basin and constitute the fifth and second largest natural lakes, respectively, in Greece as well as the Mygdonia basin aquifer have undergone severe quantitative degradation. The main objectives of the Doctoral Thesis are the study of the future surface water and groundwater resources availability in the Mygdonia basin and the proposal of sustainable management strategies in order to ensure the environmental protection, the economic development and the social cohesion in the study area. At first, all the necessary hydrological, environmental, economic, social and other data regarding the study area were collected. Then, historical precipitation and temperature data were collected and correlation and homogenization checks were performed. The future climate of the Mygdonia basin was project ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45694
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45694
ND
45694
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated water resources management and sustainable development strategy in a changing climate: the case study of the Mygdonia water basin
Συγγραφέας
Μαλαματάρης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αλκιβιάδης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Κολοκυθά Ελπίδα-Κλεάνθη
Λουκάς Αθανάσιος
Μυλόπουλος Ιωάννης
Κατσιφαράκης Κων/νος
Βουδούρης Κων/νος
Καρατζάς Γεώργιος
Μπαλτάς Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Υδρολογία; Διαχείριση υδατικών πόρων; Κλιματική αλλαγή; Λεκάνη απορροής Μυγδονίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
480 σ., εικ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)