Νέα βιοδραστικά ανάλογα φυσικών προϊόντων και μελέτη εγκλεισμού τους σε βιοδιασπώμενα πολυμερή

Περίληψη

Με γνώμονα τους φυσικούς αντιοξειδωτικούς, αντιφλεγμονώδους και αντικαρκινικούς παράγοντες, αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε αρχικά η ανάπτυξη μιας «χημικής βιβλιοθήκης» με νέα συνθετικά ανάλογα φυσικών προϊόντων της οικογένειας των κουμαρινών. Η «χημική βιβλιοθήκη» αναπτύχθηκε με σκοπό τη μελέτη της σχέσης δομής-βιολογικής δράσης. Τα δομικά τροποποιημένα ανάλογα που παρουσίασαν in vitro βιολογική δράση εγκλείστηκαν σε βιοδιασπώμενους φορείς, προσφέροντας τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης τους.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιτεύχθηκε ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο δομικός χαρακτηρισμός 100 κουμαρινικών παραγώγων, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέα στη βιβλιογραφία. Ο δομικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού NMR (1Η και 13C NMR) και φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης (HR-MS).Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν τέσσερις Σειρές κουμαρινικών παραγώγων Α, Β, Γ και Δ. Η Σειρά Α αποτελείται από ανάλογα της 4-μεθυλο-ουμπελιφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctoral thesis was initially the development of a "bioinspired chemical library" of novel, synthetic analogues of the coumarin family. The structurally modified analogues that showed promising in vitro biological activity were then encapsulated in biodegradable carriers, thus expanding their application potential.In the present work, the design, synthesis and structural characterization of 100 coumarin derivatives was achieved, 80 of which are new in the literature. In particular, four series of coumarin derivatives A, B, C and D were designed. Series A consists of 4-methyl-umbelliferone analogues with hydroxy- or dihydroxy-substitution on the coumarin aromatic ring, which were synthesized via Pechmann condensation reaction using FeCl3 as a catalyst, making the process more environmentally friendly. Structural modifications by alkylation of the hydroxyl groups was undertaken in order to enrich Series A.Series B includes 5-or 7-acetyloxy-, hydroxy- and prenyloxy- ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45668
ND
45668
Εναλλακτικός τίτλος
Novel bioactive derivatives of natural products and study of their encapsulation in biodegradable polymers
Συγγραφέας
Καβέτσου, Ελένη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Δέτση Αναστασία
Βουγιούκα Σταματίνα
Κουφάκη Μαρία
Παυλάτου Ευαγγελία
Προυσής Κυριάκος
Τσόπελας Φώτιος
Χατζηπαύλου - Λίτινα Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κουμαρίνες; Υβριδικά μόρια; Αντιφλεγμονώδης δράση; Κυτταροτοξικότητα; Νανοτεχνολογία; Εγκλεισμός; Βιοδιασπώμενα πολυμερή; Δισκιοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 339 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.