Σύνθεση νανοκόνεων των ενώσεων La1-xSrxMeO3 (0?x?1, Me: Fe, Co, Mn) και La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 με τεχνικές υγρής σύνθεσης. Μελέτη δομής και ιδιοτήτων

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσης διατριβής είναι η σύνθεση καθαρών ενώσεων La1-xSrxMeO3 (Me:Mn,Co,Fe, 0£x£1) και La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3, η σε βάθος ανάλυση της δομής τους, η μέτρηση ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων και η συσχέτιση δομής και ιδιοτήτων. Στα πλαίσια της Διατριβής εξετάσθηκε η επίδραση των αρχικών συνθηκών στη σύνθεση με την τεχνική πολυμερισμού αρχικών διαλυμάτων. Στη συνέχεια έγινε η σύνθεση των ενώσεων La1-xSrxMeO3 (Me:Fe,Co,Mn, 0?x?1) και La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3. Τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα της σύνθεσης χαρακτηρίσθηκαν με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR), και μικροσκοπία (SEM, TEM). Στα τελικά προϊόντα έγινε ανάλυση της κρυσταλλικής δομής κατά Rietveld, προσδιορισμός όλων των χαρακτηριστικών μεγεθών και απεικόνιση των κρυσταλλικών πλεγμάτων. Τέλος μετρήθηκαν η αγωγιμότητα, η μαγνήτιση και η θερμική διαστολή των ενώσεων. Όπως προέκυψε, με την εφαρμογή της τροποποιημένη τεχνικής σύνθεσης που αναπτύχθηκε, παραλαμβάνονται καθαρές οι ενώσεις La1-xSrx ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the synthesis of pure La1-xSrxMeO3 (Me:Mn, Co, Fe, 0£x£1) and La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 (LSGM), the refinement of their crystal structure, the measurement of specific electrical and magnetic properties and the correlation of the stoichiometry with their structure and properties. The compounds were prepared via a modified polymeric precursor route and the effect of starting conditions was studied. The intermediate and final products were examined by means of x-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (FTIR) and electron microscopy (SEM, TEM). The unit cell, atomic positions and length and angle of chemical bonds were refined by means of Rietveld analysis. Conductivity, magnetism and thermal expansion were measured. As it was concluded, pure La1-xSrxMeO3 (Me: Mn, Co, Fe, 0£x£1) nanopowders can be prepared through the modified Pechini route, after sintering at 700-1000οC and La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 at 1300οC. The synthesis is strongly affected by the ratios o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18712
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18712
ND
18712
Εναλλακτικός τίτλος
Wet chemical synthesis of La1-xSrxMeO3 (0?x?1, Me: Fe, Co, Mn) and La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3 nanopowders. Crystal structure and properties study
Συγγραφέας
Γάκη, Άννα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κακάλη Γλυκερία
Οξενκιουν-Πετροπούλου Μαρία
Τσιβίλης Σωτήριος
Φτικος Χρήστος
Χριστοφόρου Ευάγγελος
Αργυρούσης Χρήστος
Μεθενίτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθεση πολυμερισμού των αρχικών υγρών διαλυμάτων; Περοβσκίτες; Επίδραση υποκατάστασης από Στρόντιο, στοιχείου μετάπτωσης στη Β θέση; Μελέτη Κρυσταλλικής Δομής με τη μέθοδο Rietveld; Ηλεκτρικές ιδιότητες; Μαγνητικές ιδιότητες; Συσχέτιση κρυσταλλικής δομής - ιδιοτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
338 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)