Νέα νανοπορώδη στερεά ανόργανου - οργανικού σκελετού για αποθήκευση και διαχωρισμό αερίων συμπεριλαμβανομένων H2, CO2 και CH4

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την σύνθεση και μελέτη μεταλλοργανικών πλεγμάτων, γνωστών ως MOFs για ανάπτυξη εφαρμογών προσρόφησης αερίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, κυρίως CO2, CH4, N2 και Η2.Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η εξάντληση των ορυκτών κοιτασμάτων καυσίμων, οδηγεί την παγκόσμια έρευνα στην ανάπτυξη πράσινων εφαρμογών. Κύριος σκοπός είναι μείωση των εκπομπών CO2 που είναι ο κύριος παράγοντας που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τo CH4 έχει προταθεί ως αντικαταστάτης πρώτης γραμμής για τα ορυκτά καύσιμα καθώς έχει μικρότερες εκπομπές CO2, εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού C που περιέχεται σε αυτό. Μια δεύτερη εναλλακτική για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων είναι η χρήση του H2 ως καύσιμο, δεδομένου ότι κατά την καύση του κύριο παραπροϊόν είναι το νερό. Και οι δύο εφαρμογές με την παρούσα τεχνολογία είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες και κοστοβόρες. Παράλληλα η ανάγκη για κατακράτηση του CO2, τόσο από τα απαέρια καύσης όσο και από μίγματα του με το CH4, γίνεται αδήρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis investigates the synthesis and study of Metal-organic Frameworks (MOFs), for applications in gas adsorption, predominantly CO2, CH4, N2 and Η2.The greenhouse effect and the subsequent depletion of natural fossil fuel, leads the research around the world towards “green applications”. Basic goal is the sequencing of CO2 emissions, which is the major contributor to the greenhouse effect. Methane has been suggested as a first line alternative for fossil fuel, due to its low C content leading to fewer CO2 emissions. Another alternative is the use of Η2 as fuel since the only byproduct during its burning is water. Both applications are economically and energetically costly. In the meantime, growing economies, like China and India, demand even more energy for their industry. As a solution to this, the use of MOFs as gas carriers has been suggested, mostly due to their high surface areas and their ability to be modified with tailor-made functionalities, depending on the application ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40036
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40036
ND
40036
Εναλλακτικός τίτλος
New nanoporous solids with an inorganic- organic skeleton for the storage and separation of gases including H2, CO2 και CH4
Συγγραφέας
Ξυδιάς, Παντελής του Αντώνιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τρικαλίτης Παντελής
Γουρνής Δημήτριος
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Μήλιος Κωνσταντίνος
Στεριώτης Θεόδωρος
Φρουδάκης Γεώργιος
Χαραλαμποπούλου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταλλοργανικά πλέγματα; MOFs; Ενώσεις συναρμογής; Προσρόφηση αερίων; Διαχωρισμός αερίων; Εκλεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 244 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)