Αξιολόγηση συμβατικών καυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων και των μιγμάτων τους, καθώς και την επίδραση εναλλακτικών καυσίμων (οξυγονούχων συστατικών και παραφινικών ντίζελ) στις εκπομπές καυσαερίων πειραματικού ντιζελοκινητήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη στρατηγικών ανάμιξης τέτοιων εναλλακτικών καυσίμων με συμβατικό πετρέλαιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο απώτερος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθούν μέθοδοι ενσωμάτωσης αυτών των εναλλακτικών (και δυνητικά ανανεώσιμων) συστατικών στα μίγματα καυσίμων που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους αλλά και μελλοντικούς ντιζελοκινητήρες, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές καυσαερίων και την εξάρτηση από ορυκτές πηγές ενέργειας. Το κείμενο χωρίζεται σε 4 βασικά θεματικά μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται βασικές γνώσεις, ενώ επίσης γίνεται αναφορά και επεξήγηση των βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στη διατριβή, ώστε η ανάγνωση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis concerns the study of the physicochemical properties of fossil and alternative fuels and their mixtures, as well as the impact of alternative fuels (oxygenates and paraffinic fuels) on the exhaust emissions of a stationary diesel engine. Special emphasis has been placed on the development of mixing strategies of such alternative fuels and conventional diesel, with respect to their unique characteristics. The ultimate goal of this study was to investigate ways that can facilitate the integration of these alternative (and potentially renewable) components on fuel blends to be used in contemporary and future compression ignition engines, reducing exhaust emissions and dependence on fossil energy sources. The text is divided into 4 main parts. In the first part, basic knowledge is provided and the basic concepts of the dissertation are mentioned and explained, so that the reading of the text is as autonomous as possible without the need for the reader to constan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45624
ND
45624
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of conventional fuels and alternative fuels in compression ignition engines
Συγγραφέας
Ζάχος-Σιάγκος, Ηρακλής (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Εξεταστική επιτροπή
Καρώνης Δημήτριος
Λόης Ευριπίδης
Ζαννίκος Φανούριος
Βουτσάς Επαμεινώνδας
Καϊκτσής Λάμπρος
Σαμαράς Ζήσης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εναλλακτικά καύσιμα; Καύσιμα; Εκπομπές καυσαερίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xvi, 193 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)