Διερεύνηση της προγνωστικής και προβλεπτικής σημασίας επιγενετικών βιοδεικτών στον καρκίνο του μαστού και άλλους γυναικολογικούς καρκίνους

Περίληψη

Η DNA μεθυλίωση αποτελεί τον καλύτερα μελετημένο επιγενετικό μηχανισμό. Στον καρκίνο παρατηρείται παρεκκλίνουσα μεθυλίωση συνήθως στους υποκινητές ογκοκατασταλτικών γονιδίων και καταστολέων της μετάστασης με αποτέλεσμα την απώλεια του προστατευτικού τους ρόλου. Έχει αποδειχθεί ότι τα μη φυσιολογικά πρότυπα DNA μεθυλίωσης που υπάρχουν στις κακοήθειες μπορούν να ανιχνευτούν στα βιοϋλικά της «υγρής βιοψίας» των ασθενών και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να αξιολογηθούν περαιτέρω ως ελάχιστα επεμβατικοί βιοδείκτες με κλινική αξία. Το κυκλοφορούν ελεύθερο κυττάρων DNA (ccfDNA) μπορεί εύκολα να απομονωθεί από βιολογικά υγρά όπως το πλάσμα/ορό. Ως εκ τούτου, πλήθος ερευνών πραγματοποιούνται με σκοπό την ταυτοποίηση και αξιολόγηση υπογραφών της DNA μεθυλίωσης. Θέλοντας να ανιχνεύσουμε και να αξιολογήσουμε τέτοιου είδους βιοδείκτες, μελετήσαμε το προφίλ της DNA μεθυλίωσης γονιδίων στον καρκίνο του τραχήλου και του μαστού. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε τρία διακριτά μέρη.Στον τράχηλο της μήτρας έχει α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

DNA methylation is the most widely studied epigenetic mechanism. In cancer, aberrant methylation is usually observed in tumor suppressor and metastasis suppressor gene promoters, resulting in loss of their protective role. It has been demonstrated that the abnormal methylation patterns of DNA found in tumors can also be detected in biomaterials of «liquid biopsy» of patients and can be therefore evaluated as minimally invasive biomarkers of clinical value. Circulating Cell-Free DNA (ccfDNA) can be easily isolated from biological fluids such as plasma/serum. Thus, numerous studies are being contacted in order to identify and validate DNA methylation signatures on ccfDNA. In order to detect and evaluate such biomarkers, we studied gene specific DNA methylation patterns in cervical and breast cancer. Our study was implemented in three distinct parts. In uterine cervix, it has been proved that High Risk Human Papillovirus (HRHPV) infection can cause aberrant DNA methylation. We assessed fo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45446
ND
45446
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of prognostic and predictive significance of epigenetic biomarkers in breast cancer and other gynecological cancers
Συγγραφέας
Παναγοπούλου - Πανταζή, Μαρία Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξίου - Χατζάκη Αικατερίνη
Κολιός Γεώργιος
Κακολύρης Στυλιανός
Λαμπροπούλου Μαρία
Μανωλόπουλος Ευάγγελος
Νένα Ευαγγελία
Ξενίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
DNA μεθυλίωση; Καρκίνος του μαστού; Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας; Ελεύθερο κυττάρων κυκλοφορούν DNA; Επιγενετικός φαρμακοεπιγενετικός βιοδείκτης; Υγρή βιοψία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., πιν., σχημ., γραφ.