Θερμοδυναμική ανάλυση και πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των υγρών καυσίμων σε κινητήρες Diesel

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή της διατριβής και σε αυτό δίνονται αρχικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κινητήρα diesel σε σχέση με άλλες θερμικές μηχανές. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι ρύποι που εκπέμπονται από κινητήρες diesel και δίνεται συνοπτικά ο τρόπος που επιδρά ο καθένας στη φθορά του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Έπειτα περιγράφεται συνοπτικά ο μηχανισμός της καύσης και ο σχηματισμός των αέριων και σωματιδιακών ρύπων στο θάλαμο καύσης του κινητήρα diesel. Δίνονται επίσης τα όρια εκπομπής αιθάλης και μονοξειδίου του αζώτου (NO) από κινητήρες diesel που ισχύουν και πρόκειται να ισχύσουν στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α και την Ιαπωνία. Στη συνέχεια περιγράφονται εν συντομία οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη βελτίωση της λειτουργικής συμπεριφοράς κινητήρων diesel. Ακόμη δίνεται σύντομη περιγραφή της χημικής σύνθεσης και των βασικότερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis consists of twelve chapters. Chapter 1 constitutes the introduction of the thesis, and it initially gives the comparative advantages of the diesel engine in relation to other heat engines. Next, the pollutants emitted by diesel engines are described and the way each affects the deterioration of the natural environment and human health is briefly given. Then the mechanism of combustion and the formation of gaseous and particulate pollutants in the combustion chamber of the diesel engine are briefly described. Soot and nitrogen monoxide (NO) emission limits from diesel engines in force and to be enforced in Europe, USA and Japan are also given. Technologies available today to reduce emissions and improve diesel engine performance are briefly described below. A brief description of the chemical composition and the most basic physicochemical properties of conventional diesel fuels is also given. Finally, the literature relevant to the effect of conventional dies ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52243
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52243
ND
52243
Εναλλακτικός τίτλος
Thermodynamic analysis and experimental investigation of the effect of liquid fuels on diesel engines
Συγγραφέας
Ζάννης, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας. Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης
Εξεταστική επιτροπή
Χουντάλας Δημήτριος
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Ρογδάκης Εμμανουήλ
Αντωνόπουλος Κίμων
Στέγγου-Σαγιά Αθηνά
Γιακουμής Ευάγγελος
Κωτσιόπουλος Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανές εσωτερικής καύσης; Θερμοδυναμική; Καύσιμα ντήζελ; Καύση; Ρύποι, Εκπομπές; Βιο-καύσιμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)