Χρήση στερεών ιοντικών αγωγών σε καταλυτικές αντιδράσεις βιομηχανικού ενδιαφέροντος: η ηλεκτροχημική σύνθεση της αμμωνίας

Περίληψη

Η διεξαγωγή καταλυτικών αντιδράσεων σε κυψέλες στερεών ηλεκτρολυτών παρέχει τόσο τη δυνατότητα αντιστρεπτής τροποποίησης του καταλυτικού ρυθμού και της εκλεκτικότητας όσο και τη δυνατότητα απευθείας μετατροπής της ελεύθερης ενέργειας των αντιδράσεων αυτών σε ηλεκτρική, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μελέτης του μηχανισμού τους. Στη παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν αντιδραστήρες μεμβράνης στερεών αγωγών πρωτονίων με σκοπό την ταυτόχρονη ατμοαναμόρφωση του μεθανίου, τον καθαρισμό του υδρογόνου καθώς και την παραγωγή αμμωνίας.Στην αρχή πραγματοποιήθηκαν καταλυτικά πειράματα σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης τύπου U, με σκοπό τη δοκιμή της καταλυτικής ενεργότητας του μελλοντικού ηλεκτροκαταλύτη. Έπειτα οι πιο υποσχόμενοι καταλύτες δοκιμάστηκαν σε μορφή ηλεκτροδίου με ηλεκτρολύτη BZCY72 (BaZr0.7Ce0.2Υ0.1Ο2.95)σε επίπεδη γεωμετρία για την μελέτη της ηλεκτροκαταλυτικής τους συμπεριφοράς. Ο καλύτερος, τέλος, εναποτέθηκε σε κυψέλη κυλινδρικής γεωμετρίας υποστηριγμένης σε N ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Conducting catalytic reactions in solid electrolyte cells offers the options of reversibly manipulating the rates of reactions and selectivities of products, as well as direct conversions between chemical and electrical energy, while it can also provide useful tools for studying their mechanism. In the present thesis, solid electrolyte membrane reactors were used with the aim of combining the steam reforming of methane (MSR) with hydrogen purification and separation and simultaneous ammonia synthesis in a single device. Initial catalyst screening tests were conducted in a U-shaped (fixed-bed) reactor in order to identify potential electrocatalysts for ammonia synthesis. The most promising of these were then deposited on BaZr0.7Ce0.2Y0.1O2.95 (BZCY72) electrolyte disks in order to test their electrochemical behaviour. Finally, the best of these was deposited as a cathode in a tubular cell supported on a Ni-BZCY72 anode for the final tests. Besides the ammonia synthesis tests, the low-te ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45438
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45438
ND
45438
Εναλλακτικός τίτλος
Use of solid state ionic conductors in reactions of industrial importance: the electrochemical syntesis of ammonia
Συγγραφέας
Βούρρος, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Στουκίδης Μιχαήλ
Λεμονίδου Αγγελική
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Ζασπάλης Βασίλειος
Κυριάκου Γεώργιος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Μπαλομένου Στυλιανή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αμμωνία; Ηλεκτροχημική σύνθεση αμμωνίας; Ατμοαναμόρφωση μεθανίου; Μεμβράνη πρωτονιακού αγωγού; Νιτρίδιο του βαναδίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 186 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)