Σύνθεση αμμωνίας από υδρατμό και άζωτο σε ατμοσφαιρική πίεση: η ηλεκτροχημική προσέγγιση

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η αντίδραση της σύνθεσης αμμωνίαςσε ηλεκτροχημικό αντιδραστήρα μεμβράνης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα τηςαντίδρασης πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρα κυψέλης πρωτονιακού αγωγού, μεσκοπό την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση νερού προς παραγωγή υδρογόνου, το οποίοκαταναλώνεται άμεσα για το σχηματισμό αμμωνίας. Ως εκ τούτου, μελετάται ηαπόδοση μίας κυψέλης με στερεό ηλεκτρολύτη ένα περοβσκιτικό οξείδιο και ωςκαταλύτη της αντίδρασης ένα μίγμα κεραμικού με μέταλλο.Ο πρωτονιακός αγωγός, λοιπόν, που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα οξείδιο,περοβσκιτικής δομής, της μορφής BaZr0.7Ce0.2Y0.1O2.9 (BZCY72). Ως ηλεκτρόδιοεργασίας και κατά συνέπεια ο καταλύτης του συστήματος ήταν ένα κεραμομεταλλικόυλικό της μορφής Ni - BZCY72, με 60 - 65 % φόρτιση σε μέταλλο, ανάλογα τιςσυνθήκες. Διάφορα μεταλλικά φιλμ Rh, Cu και Pt έπαιζαν κάθε φορά το ρόλο τουηλεκτροδίου μέτρησης.Πρωτίστως, λοιπόν πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε αντιδραστήρα μονού θαλάμουγια την αρχική αξιολόγηση της καταλυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis the reaction of ammonia synthesis was studied in electrochemicalmembrane reactor. The research was conducted in a proton conducting reactor cell,and the simultaneous reactions of electrolysis of water to produce hydrogen, which isdirectly consumed for the formation of ammonia were studied. Therefore, theperformance of a solid electrolyte cell was studied using a perovskite oxide as themembrane of the reactor and a mixture of ceramic and metal as the catalyst of thereaction.The proton conductor used, was a ceramic with perovskite structure,BaZr0.7Ce0.2Y0.1O2.9 (BZCY72). The working electrode, which also served as thecatalyst was a cermet material of the form Ni - BZCY72, with 60 - 65% metal loading.Various metal films such as Rh, Cu and Pt were used as the counter electrode.Firstly, experiments were performed in a single-chamber reactor for the evaluation ofcatalytic and electrocatalytic activity of the two electrodes of the cell Rh / BZCY72 / Ni- BZCY72. On one ha ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39878
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39878
ND
39878
Εναλλακτικός τίτλος
Ammonia synthesis from steam and nitrogen under atmospheric pressure: the electrochemical approach
Συγγραφέας
Βασιλείου, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Τιμολέων)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών
Εξεταστική επιτροπή
Στουκίδης Μιχαήλ
Λεμονίδου Αγγελική
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Ζασπάλης Βασίλειος
Κυριάκου Γεώργιος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Μπαλωμένου Στέλλα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Σύνθεση αμμωνίας; Πρωτονιακοί αγωγοί υψηλών θερμοκρασιών; Αντιδραστήρας μεμβράνης; Κεραμομεταλλικό ηλεκτρόδιο; Καταλύτης νικελίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 155 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)