Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με συμπτώματα ρινικής απόφραξης μετά από χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος

Περίληψη

Εισαγωγή: Παρότι η χειρουργική αποκατάσταση θεωρείται η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, πολλοί ασθενείς δεν εκφράζουν την αναμενόμενη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα της επέμβασης όσον αφορά τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής τους. Για αυτό το λόγο αρκετοί ερευνητές εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τον τόσο μεγάλο αριθμό των συγκεκριμένων επεμβάσεων. Σκοπός: Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των προγνωστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα ζωής (QOL) ασθενών με συμπτώματα ρινικής απόφραξης μετά από χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος. Υλικό-Μέθοδος: Προοπτικού τύπου μελέτη στην οποία συμμετείχαν 60 ασθενείς με συμπτώματα ρινικής απόφραξης και σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική αποκατάσταση αυτής, καθώς και 25 υγιείς μάρτυρες. Με την χρήση της ρινομανομετρίας, της ακουστικής ρινομετρίας και της μέγιστης εισπνευστικής ρινική ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Despite the fact that septoplasty is considered to be the definite treatment of septal deviation, many patients are not always satisfied with the surgical outcome as assessed by its effect on their general Quality of Life (QOL). At the same time, there is big concern among researchers related about the extremely increased rate of septoplasty. Objective: The main aim of this study was to identify the predictive factors that influence the patients’ general quality of life after nasal septal surgery. Patients and Methods: 60 patients with nasal obstruction and septal deviation were enrolled in this prospective study, and they all completed the follow-up survey of six months postoperatively. 25 healthy volunteers were also included as a control group. Changes of nasal patency were investigated with the use of rhinomanometry, acoustic rhinometry and peak nasal inspiratory flow. At the same time, the effect of nasal septoplasty on symptom severity, sleep quality, olfactory func ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45381
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45381
ND
45381
Εναλλακτικός τίτλος
Factors that influence the quality of life of patients with nasal obstruction symptoms after nasal septoplasty
Συγγραφέας
Βαλσαμίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Τριαρίδης Στέφανος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Κάρκος Πέτρος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Πρίντζα Αθανασία
Κωνσταντινίδης Ιορδάνης
Ψύλλας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σκολίωση ρινικού διαφράγματος; Ποιότητα ζωής; Χειρουργική αντιμετώπιση; Προγνωστικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
142 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)