Το μυστήριο της Ιεροσύνης στη μέση και ύστερη περίοδο του Βυζαντίου: τελετουργική και αισθητική θεώρηση

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με τις τάξεις των χειροτονιών των τριών ειδικών ευχαριστιακών λειτουργημάτων του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου μέσα στα συμβατικά χρονικά όρια της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (843-1453). Η προσέγγιση του θέματος επιτυγχάνεται με την χρήση των μεθόδων της Ιστορίας γενικότερα και της Ιστορίας της Λατρείας ειδικότερα, με κύριο έργο την ανίχνευση, την απομόνωση, την αξιολόγηση και την παρουσίαση πληροφοριών από τις άμεσες και έμμεσες ιστορικές πηγές τής υπό εξέταση περιόδου σύμφωνα με την προηγηθείσα και σύγχρονη βιβλιογραφία. Προς τούτο το περιεχόμενο της μελέτης μας κατανέμεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στα τρία πρώτα εξετάζεται η τελετουργική των χειροτονιών επί τη βάσει των έμμεσων ιστορικών πηγών. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε την χειροτονία του διακόνου όπως διαμορφώνεται στα ευχολόγια, παρατηρούμε την εξέλιξη και την πρόσθεση τελετουργικών στοιχείων και ερευνούμε τις πιθανές αιτίες. Σε αυτό συμβάλουν και οι άμεσες πηγές όπως το κανονικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the rites of ordination to the three ranks of priesthood (deacon, presbyter and bishop) used in the Middle and Late Byzantine period (843-1453). The subject is explored by means of a historical and liturgical approach, with the main aim of detecting, presenting and evaluating information provided by the direct and indirect historical works of the period under consideration, in view of the earlier and contemporary sources.The study is divided into four chapters. The first three focus on the rite of ordination through the prism of written sources. In the first chapter, we examine the ordination of the deacon as it is presented in euchological manuscripts, and we investigate its evolution and the ceremonial elements that have been added to it. Furthermore, we discuss the possible causes of those additions. The scrutiny is complemented by a review of historical and canonical sources, liturgical commentaries and hagiological texts.The next two chapters follow t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45544
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45544
ND
45544
Εναλλακτικός τίτλος
The sacrament of priesthood in the middle and late byzantine period: a ritual and iconographic approach
Συγγραφέας
Κάραλης, Ηλίας του Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Τσομπάνης Τρύφων
Σκρέττας - Πλεξίδας Νικόδημος
Νάσσης Χρυσόστομος
Γιάγκου Θεόδωρος
Πασχαλίδης Συμεών
Σκαλτσής Παναγιώτης
Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινές τελετές; Πρεσβύτερος; Διάκονος; Επίσκοπος; Εικονογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
308 σ., εικ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)