Θεσμοί και οργάνωση της Ιονίου Εκκλησίας: (1817-1866)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η θεσμική συγκρότηση της «Ιονίου Εκκλησίας», της αυτόνομης κατά τόπον Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία διαμορφώθηκε και λειτούργησε με ιδιαίτερη θεσμική οργάνωση την περίοδο της «Βρετανικής Προστασίας» των «Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων» και συγκεκριμένα από τη θέσπιση του Ιονίου Συντάγματος το 1817 μέχρι την ένωση της Ιονίου Εκκλησίας με εκείνη της Ελλάδος το 1866 με την έκδοση του σχετικού Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου. Αναλύεται διεξοδικά το εκτεταμένο πλέγμα των πολιτειακής και εκκλησιαστικής προελεύσεως διατάξεων, που διείπαν τη θεσμική θέση και τη διοικητική οργάνωση της Ιονίου Εκκλησίας. Γίνεται κριτική προσέγγισή τους και αξιοποιούνται αρχειακές πηγές, δημοσιεύματα της εποχής και πλούσια βιβλιογραφία. Η διατριβή αποτελείται από την Εισαγωγή και τρία μέρη με τίτλους, το πρώτο μέρος «Πηγές», το δεύτερο «Θεσμική θέση» και το τρίτο «Διοικητική οργάνωση».

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis is the institutional constitution of the "Ionian Church", the autonomous Orthodox Church, which was formed and operated with a special institutional organization during the period of "British Protection" in the "United States of the Ionian Islands", namely since the establishment of the Ionian Constitution in 1817 until the union of the Ionian Church with that of Greece in 1866 with the publication of the relevant Patriarchal and Synodic "Tomos". There is analyzed in depth the extensive network of state and ecclesiastical origin provisions that perceived the institutional position and administrative organization of the Ionian Church. There are also critically approached archival sources, periodicals and rich bibliography. The thesis consists of the Introduction and three titled parts; the first part "Sources", the second "Institutional position" and the third "Administrative organization".
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45309
ND
45309
Εναλλακτικός τίτλος
Institutions and organization of the Ionian Church: (1817-1866)
Συγγραφέας
Ζαμπέλης, Ιωάννης Γεράσιμος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Κονιδάρης Ιωάννης
Φλογαΐτης Σπυρίδων
Παπαγιάννη Ελευθερία
Διβάνη Ελένη
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Μιχάλαγα Δέσποινα
Λαζαράτος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιόνιος Εκκλησία; Ιόνιο κράτος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
739 σ.