Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος ο άνθρωπος, ο πολιτικός

Περίληψη

Στην εργασία παρουσιάζεται η προσωπικότητα και η πολιτική δράση του νομικού καιπολιτικού Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου (1813-1882). Παρουσιάζονται και αναλύονται οιπολιτικές του θέσεις αρχικά στην Ένατη Ιόνιο Βουλή (1850) και στη συνέχεια στο ελληνικόΚοινοβούλιο μετά την Ένωση (1864), με στόχο να αποτυπωθεί η πορεία και η ιδεολογική τουεξέλιξη από ιόνιο ριζοσπάστη βουλευτή σε βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου.Η σύνθεση της εργασίας στηρίχθηκε κυρίως στη μελέτη της προσωπικής καιοικογενειακής αλληλογραφία του Ιακωβάτου, του ημερολόγίου του και των σημειώσεών τουαπό τις προσωπικές του μελέτες. Στηρίχθηκε, επίσης, στα Πρακτικά των συνεδριάσεων τηςΈνατης Ιονίου Βουλής και της Βουλής του Ελληνικού Βασιλείου στις κοινοβουλευτικέςπεριόδους που ο Ιακωβάτος είχε εκλεγεί βουλευτής. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε ο τύπος τηςεποχής και φυσικά η υπάρχουσα σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.O Ιακωβάτος εκλέχθηκε Αντιπρόσωπος Κεφαλληνίας στην Ένατη Ιόνιο Βουλή (1850),συγκαταλεγόμενος στην μερίδα των ριζοσπαστώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this paper we present the personality and the political action of the legist and politician TipaldosIakovatos George (1813-1882). Here are presented and analyzed his political positions initially in theNinth Ionian Parliament (1850) and then in the Greek Parliament after the Union (1864), in order toreflect his ideological evolution from an Ionian radical MP to a Member of the Greek Parliament. The composition of the study was based mainly on the research of personal and familycorrespondence, his calendar and notes from his personal studies. Relied also in the Proceedings of theIonian and the Greek Parliament in legislatures that Iakovatos had been elected MP. In addition,newspapers and pamphlets of those days and the relevant literature were also utilized.Iacovatos was elected as one of the radical representatives of Cephalonia in the Ninth Ionian Parliament(1850). Although ideologically he stood firm on the principles and values of radicalism, he did criticize stronglyCephalonian ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38283
ND
38283
Εναλλακτικός τίτλος
George Typaldos Iakovatos, the man, the politician
Συγγραφέας
Ζαφειράτου, Θεοδώρα του Ηλίας
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη-Νίκη
Μεταλληνός Γεώργιος
Πυλαρινός Θεοδόσιος
Κιτρομηλίδης Πασχάλης
Χατζηβασιλείου Ευάνθης
Ψαλλίδας Γρηγόριος
Γαρδίκα Κατερίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
19ος αιώνας; Ιόνια Νησιά; Κεφαλονιά; Αγγλική προστασία; Ιόνιο κράτος; Ιόνιος Βουλή (1850); Ριζοσπάστες; Ένωση (1864); Βασίλειο της Ελλάδος; Ελληνικό κοινοβούλιο; Εθνικά ζητήματα; Ρωμαίικη-ορθόδοξη παράδοση; Οικουμενικός Ελληνισμός; Πανσλαβισμός; Διοίκηση; Οικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
322 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)