Κοινωνική αλληλεπίδραση δια μέσου της εικονικής πραγματικότητας και μορφές χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου στους εφήβους, σε συνάρτηση με κοινωνικούς παράγοντες πλαισίου, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και δημογραφικά δεδομένα. Η χρήση του διαδικτύου εξετάστηκε σε τρεις διαφορετικές φάσεις της εφηβείας, δηλαδή σε μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών, καθώς και σε πρωτοετείς φοιτητές ηλικίας 18 ετών, σε δείγμα 974 ατόμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κοινωνικό άγχος συσχετίζεται περισσότερο με τη δυσλειτουργική χρήση του διαδικτύου, στην οποία ο ρόλος των δυσπροσαρμοστικών γνωσιών είναι ουσιαστικής σημασίας. Τέλος, οι ώρες χρήσης του διαδικτύου, ο φόβος αρνητικής αξιολόγησης και η κοινωνική αποφυγή των εφήβων μπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικούς παράγοντες πρόβλεψης της δυσλειτουργικής χρήσης, με διαμεσολαβητικό τον ρόλο της ανάγκης του ανήκειν και της συλλογικής αυτοεκτίμησης των εφήβων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research is to study the dysfunctional use of the internet in adolescents, in relation to social framework factors, personality traits and demographic data. Internet use was examined in three different stages of adolescence: Students aged 12 and 15 years old, as well as first-year students aged 18 years old, in a sample of 974 people. The results showed that social anxiety is mostly related to the dysfunctional use of the internet, while the role of maladaptation cognitions was found to be essential. Finally, the hours of internet use as well as adolescents' fear of negative evaluation and social avoidance can be regarded as predictors of dysfunctional use, with mediator factors adolescents' need of belonging and collective self-esteem.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45282
ND
45282
Εναλλακτικός τίτλος
Social interaction through virtual reality and forms of internet use in adolescence
Συγγραφέας
Ρήγα, Δέσποινα - Δήμητρα Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκαρή Αικατερίνη
Ρούσσος Πέτρος
Χατζηχρήστου Χρυσή
Μυλωνάς Κωνσταντίνος
Μόττη Στεφανίδη Φρόσω
Κανελλοπούλου Λίσσυ
Παγοροπούλου - Αβεντισιάν Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική αλληλεπίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.