Τρισδιάστατη μεταφορά και συμμεταφορά ρύπων σε πορώδη μέσα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η μεταφορά ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς. Κατά την διάρκεια αυτής διεργασίες όπως η μεταγωγή, η διασπορά, η αποδόμηση και η προσκόλληση πήραν μέρος. Στην συνέχεια έγινε επέκταση του μαθηματικού μοντέλου ώστε να λάβει υπόψη του την μεταφορά ταυτοχρόνως αλληλοεπιδρόντων ρύπων, προσομοιώνοντας έτσι το φαινόμενο της συμμεταφοράς. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις μιας πιθανής γεωχημικής ετερογένειας του πορώδους στο φαινόμενο της μεταφοράς. Ενώ το τελευταίο κεφάλαιο ασχολήθηκε με την συσσωμάτωση και με την μεταφορά νανοσωματιδίων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας αυτής δείχνουν την ανάγκη χρήσης κατάλληλων μοντέλων για την σωστή περιγραφή της μεταφοράς υπό διαφορετικές συνθήκες. Δεν πρέπει να αγνοείται η ταυτόχρονη μεταφορά αλληλοεπιδρόντων ουσιών ούτε πρέπει να θεωρείται ως αμελητέα η επίδραση της βαρύτητας όταν υπάρχουν σωματίδια με σημαντική μάζα και πυκνότητα. Είναι δε απαραίτητη η μελέτη του πορώδους στο οποίο εκτελείται η μεταφορά γιατί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the current thesis the transport of pollutants in underground aquifers was studied. Processes such as advection, dispersion, decay and attachment took place. Subsequently, the mathematical model was extended to take into account the simultaneous transport of particles, thus simulating the phenomenon of cotransport. In addition, the effects of a possible geochemical heterogeneity of the porous media, on the transport phenomenon were investigated. While the last chapter dealt with of nanoparticle transport and aggregation. The results of this research effort show the need to use appropriate models to correctly describe the transport under different conditions. The simultaneous transport of interacting substances should not be ignored, nor should the gravitational forces assumed to be negligible when there are particles of significant mass and density. It is necessary to study the porous media in which the transport is carried out because the existence of heterogeneity can significan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45246
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45246
ND
45246
Εναλλακτικός τίτλος
Three dimensional transport and cotransport of pollutants in porous media
Συγγραφέας
Κατζουράκης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος
Μαναριώτης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Απόστολος
Γκίκας Πέτρος
Καρατζάς Γεώργιος
Συνολάκης Κωνσταντίνος
Τσάνης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Προσομοίωση; Μεταφορά; Κολλοιειδή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxv, 162 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)