Περιβαλλοντική - υδρογεωλογική έρευνα στη λεκάνη Θηβών με έμφαση στην προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες

Περίληψη

Η πεδιάδα της Θήβας είναι μια περιοχή με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς συνυπάρχον ανθρωπογενείς και γεωγενείς παράγοντες που μπορούν δυνητικά να συνεισφέρουν στην παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο περιβάλλον. Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, μετρήθηκαν σε 121 δείγματα υπογείων νερών. Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον της λεκάνης της Θήβας. Τα δείγματα νερών εξετάστηκαν ως προ τη χημική τους σύσταση, με αναλύσεις κύριων ιόντων και βαρεών μετάλλων. Συνδυαστικά, η παρουσία των ανθρωπογενών και γεωγενών παραγόντων κατέστησαν αναγκαία την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων του εξασθενους χρωμίου. Το χρώμιο μπορεί να είναι είτε ανθρωπογενούς, είτε γηγενούς προέλευσης συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν πλείστες βιβλιογραφικές πηγές. Το γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από τους περιδοτίτες και τα οφιολιθικά mélange της περιοχής Μουρίκι – Πλατανάκι, ενώ τα διαβρωμένα τους υλικά συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό στην σύσταση των κλαστικών ιζημάτων της λεκάνης των Θηβών. O ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Thebes basin is an area with significant research interest. Particularly, anthropogenic and geogenic factors coexist. This fact could potentially contribute to the release of hexavalent chromium in the environment. Increased concentrations of hexavalent chromium have been measured in 121 water samples, indicating the complex environment of the Thebes basin. All water samples have been examined as concerning their chemical composition. Chemical analyses were performed in order to measure major anions and heavy metals. The synergistic role of anthropogenic and geogenic factors in the study area, makes necessary the investigation of hexavalent chromium concentrations. The source of chromium in the environment could be anthropogenic or geogenic or both of them according to many researchers. Τhe geological environment of the study area is characterized of peridotites and ophiolites that are developed in Mouriki and Platanaki areas, while the weathered materials of these rocks are ap ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48301
ND
48301
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental – hydrogeological investigations in the Thebes basin (Boeotia – Greece) emphasizing to the occurrence of hexavalent chromium in the groundwater from natural and anthropogenic factors
Συγγραφέας
Κοιλάκος, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Γεωλογίας και Ορυκτολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Γεώργιος
Ψυχογιού Μαρία
Ζαγγανά Ελένη
Αργυροκαστρίτης Ιωάννης
Λαμπράκης Νικόλαος
Δέρκας Νικόλαος
Καλλιώρας Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υδροχημεία; Ρύπανση; Εξασθενές χρώμιο; Νιτρορύπανση; Ισοτοπική υδρολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xxxviii, 312 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)