Αποτίμηση της αξίας του αρδευτικού νερού με τη μέθοδο της εξαρτημένης αξιολόγησης

Περίληψη

Η καταστροφή του περιβάλλοντος και η ταυτόχρονη πληθυσμιακή έκρηξη που συντελέ- στηκε τα τελευταία χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών δισεπίλυτων προβλημάτων. Η επιστημονική κοινότητα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την α- νάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο να ανα- δείξει τη δυνατότητα της χρήσης της μεθόδου της εξαρτημένης αξιολόγησης στην εκτί- μηση της οικονομικής αξίας χρήσης του αρδευτικού νερού. Στα δύο πρώτα κεφάλαια περιγράφηκε η παρούσα κατάσταση σ’ ότι αφορά την κατανομή και τη χρήση των υδατικών πόρων, καθώς και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την παρατηρούμενη αλόγιστη χρήση τους. Περιγράφονται οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η διαχείριση των υδατικών πόρων μέχρι σήμερα, όπως επί- σης και οι κατευθύνσεις που ακολουθούνται σήμερα όπως προκύπτουν από τις οδηγίες και τους κανονισμούς που εκδίδουν οργανισμοί και υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, the environmental devastation simultaneously with the population growth has resulted at many hard to solve problems. Science develops proper tools to cope with these problems and achieve sustainable development. The present thesis aims at accentuate the possibility to use the Contingent Valuation Method (CVM) to estimate the economic use value of irrigation water. In the first two chapters, the present situation is described, concerning the use and the distribution of water resources, as well as the problems that arise from their thoughtless use. The basic principles, that water resources management is based on up today are described, and also the directions that are followed at present and resulted from the directives and the regulations that publish organizations and agencies of world range, as the World Bank, the OECD and the European Union. In the third chapter the reasons for using economic tools in the water resources management are described and the basic princi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14711
ND
14711
Εναλλακτικός τίτλος
Irrigation water valuation using the contingent valuation method
Συγγραφέας
Μάλλιος, Ζήσης του Χρήστος
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λατινόπουλος Περικλής
Τολίκας Δημήτριος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Γκανούλης Ιάκωβος
Μυλόπουλος Ιωάννης
Ψυχουδάκης Ασημάκης
Βαφειάδης Μαργαρίτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αρδευτικό νερό; Μέθοδος εξαρτημένης αξιολόγησης; Μέθοδος ηδονιστικής τιμολόγησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)