Διερεύνηση των μεταβολών σημαντικών βιογεωχημικών διεργασιών σε παράκτιο υποξικό σύστημα (Κόλπος Ελευσίνας) υπό συνθήκες ανάλογες του φαινομένου της οξίνισης των θαλασσών

Περίληψη

Πρόσφατα το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην παράλληλη συνύπαρξη έλλειψης οξυγόνου και οξίνισης των θαλασσών (ΟΘ) και των ταυτόχρονων επιπτώσεών τους στη βιογεωχημεία της θάλασσας. Συνήθως το ατμοσφαιρικό CO2 είναι ο κύριος μοχλός της ΟΘ. Ωστόσο, η μικροβιακή αποσύνθεση της οργανικής ύλης (OΥ) στα παράκτια θαλάσσια περιβάλλοντα προκαλεί αυξημένη οξύτητα σε βαθύτερα στρώματα παρόμοια ή ακόμα και υπερβαίνουσα των μελλοντικών προβλέψειων για την παγκόσμια ΟΘ. Οι πειραματικές μελέτες σε παράκτιες περιοχές με αυξημένες εισροές ΟΥ και θρεπτικών συστατικών, παράλληλα με διαλείπουσες υποξικές/ανοξικές συνθήκες, παρέχουν καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που επηρεάζουν τα θρεπτικά και τη βιογεωχημεία του άνθρακα κάτω από τις αναδυόμενες επιδράσεις της μείωσης του παράκτιου pH. Δύο εργαστηριακά πειράματα μικρόκοσμων με ελεγχόμενη εισαγωγή CO2 διεξήχθησαν με θαλασσινό νερό και επιφανειακό ίζημα από το βαθύτερο τμήμα του κόλπου Ελευσίνας (Σαρωνικός κόλπος, Ανατολική Μεσόγειος), με στόχο τη μελέτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

There has been a focus recently, on the common co-occurrence of oxygen depletionand ocean acidification (OA) and their concurrent effects on ocean biogeochemistry.Normally atmospheric CO2 is the major driver of OA; however, naturally occurringmicrobial decomposition of organic matter (OM) in coastal marine environments causeincreased acidity in deeper layers similar or even exceeding the future predictions forglobal OA. Experimental studies in coastal areas with increased inputs of OM andnutrients, coping with intermittent hypoxic/anoxic conditions, provide betterunderstanding of the mechanisms affecting nutrients and carbon biogeochemistry underthe emerging effects of coastal pH decrease. Two laboratory CO2-manipulatedmicrocosm experiments were conducted using seawater and surface sediment from thedeepest part of Elefsis Bay (Saronikos Gulf, Eastern Mediterranean) focusing to studythe co-evolution of processes affected by the decline of dissolved oxygen and pHinduced by (a) OM reminer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44495
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44495
ND
44495
Εναλλακτικός τίτλος
Study of biogeochemical processes in an intermittently anoxic coastal system (Gulf of Elefsis) under simulated ocean acidification conditions
Συγγραφέας
Καπετανάκη, Ναταλία (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙΙ
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Μπακέας Ευάγγελος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Κρασακοπούλου Ευαγγελία
Τριανταφύλλου Μαρία
Παυλίδου Αλεξάνδρα
Ζερβουδάκη Σουλτάνα
Σουβερμέζογλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
σύστημα ανθρακικών; Θρεπτικά; πειράματα μικροκόσμων; Οξίνιση των θαλασσών; Άνθρακας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
257 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)