Ο ψηφιακός φάκελος μαθητή (e-portfolio) ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια ο σχεδιασμός, η έρευνα και η εκπαιδευτική αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και ανοιχτών ψηφιακών πόρων διαμορφώνουν ένα δυναμικό πεδίο έρευνας για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η παρούσα διατριβή κινείται στο πνεύμα των αρχών της εκπαίδευσης για την ένταξη και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με τις δυνατότητες που παρέχουν για δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας. Ειδικότερα η έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει εάν και με ποιους τρόπους η αξιοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Μαθητή (e-portfolio) στην εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου, δύναται να προάγει τη μαθησιακή διαδικασία και να αποτελέσει δυναμικό εργαλείο αυθεντικής αξιολόγησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών του νηπιαγωγείου. Οι στόχοι για αυθεντική αξιολόγηση που τίθενται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε συνδυασμό με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent years, the design, research and educational use of digital content and open digital resources form a potential research field for the pedagogical design and the integration of Information and Communication Technologies (ICT) in education. This dissertation is based on the spirit of education principles on integration and pedagogical use of Information and Communication Technologies (ICT) in the educational process and takes advantage of the opportunities they provide for the creation and application support and enhancement tools of the learning process.Specifically, the research seeks to investigate if and how the use of Digital Student Portfolio (e-portfolio) in the educational process of the kindergarten, can promote the learning process and be a potential tool for authentic assessment and development skills of kindergarten pupils. The targets for authentic assessment, set by DEPPS, in combination with the holistic approach to learning, and the dissemination of the su ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39988
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39988
ND
39988
Συγγραφέας
Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτα του Ηλίας
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Γιαλαμάς Βασίλειος
Τσελφές Βασίλειος
Τσάφος Βασίλειος
Κορτέση - Δαφέρμου Χαρίκλεια
Σφυρόερα Μαρία
Βουδούρη Αγγελική
Φεσάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προσχολική εκπαίδευση και ΤΠΕ; Καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο; Αυθεντική αξιολόγηση; Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 418 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)