Οι οικονομικές δραστηριότητες του μυκηναϊκού ιερατείου: επιγραφικά και αρχαιολογικά δεδομένα από την ηπειρωτική Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εξετάζει τις οικονομικές δραστηριότητες του μυκηναϊκού ιερα-τείου με βάση τα τεκμήρια της Γραμμικής Γραφής Β και τα αρχαιολογικά δεδομένα από τα ιερά της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την ανακτορική περίοδο (14ος - 12ος αιώνας π. Χ.). Στόχος είναι η διερεύνηση της οργάνωσης της θρησκευτικής οικονομίας και ο προσδιορισμός της σχέσης της με την ανακτορική. Δεδομένου ότι στις πρώιμες κοινωνίες, όπως η μυκηναϊκή, η οικονομία, η κοινωνία και η θρησκεία ήταν στενά συνδεδεμένες, το ζήτημα σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική θέση του ιερατείου εντός του ιεραρχημένου ανακτορικού συστήματος και άπτεται άμεσα του ζητήματος της φύσης της μυκηναϊκής βασιλείας. Η διατριβή διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το θέμα της ιερής οικονομίας και της σχέσης πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στα επιγραφικά δεδομένα (σύνθεση και οργάνωση του μυκηναϊκού ιερατείου, βιοτεχνικές δραστηριότητες των ιερών και η παρουσία του θρησκευτικού στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation examines the financial activities of the Mycenaean priesthood, based on the Mycenaean Linear B Script and the archaeological and textual evidence from the sanctuaries of the Greek mainland, during the palace period (14th -12thc. B.C). Target is the investigation of the way that, the temple economy was organized, and the relationship with the palace economy attempted to specify. Based on the fact that in the early societies, like the Mycenaean, economy, society and religion were closely associated, the previous fact is related directly to the social status of the priesthood within the ranked palace system, and connected directly to the question of the nature of the Mycenaean kingship.This dissertation is structured in three parts. In the first place, the thesis of the sacred economy is examined, along with the relationship with the secular and religious do-minion. The second part is based on the textual evidence (composition and framework of the Mycenaean cult p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44389
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44389
ND
44389
Εναλλακτικός τίτλος
The financial activity of the mycenaean priesthood: textual and archaeologi - cal evidence from the Greek mainland
Συγγραφέας
Γκιόκα-Σπιτσιέρη, Ασπασία (Πατρώνυμο: Μελέτιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Κορρές Γεώργιος
Προμπονάς Ιωάννης
Μπουλώτης Χρήστος
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα
Παπαδημητρίου-Γραμμένου Άννα
Χασιακού Αφροδίτη
Κοσμόπουλος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μυκηναϊκό ιερατείο; «Ιερή» οικονομία; Βιοτεχνικές δραστηριότητες; Γαιοκατοχή; Θρησκευτική σφαίρα; Μυκηναϊκή άρχουσα τάξη; Άναξ - ιερέας; Ναός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
391 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)