Οι φιλοσοφικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της μουσικής σύμφωνα με τον Αριστείδη Κοϊντιλιανό

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η διεξοδική διερεύνηση και η ερμηνευτική ανασυγκρότησητων θέσεων του Αριστείδη Κοϊντιλιανού που εκτίθενται στο έργο του Περὶ μουσικῆς. Πιοσυγκεκριμένα αντιμετωπίζεται το έργο του Κοϊντιλιανού με σκοπό να αναδειχθούν εκείνα τασημεία που αφορούν την παιδαγωγική και φιλοσοφική διάσταση της μουσικής.Πραγματοποιήθηκε λεπτομερή μελέτη των αρχαίων πηγών η οποία συνδυάστηκε με τημελέτη και την κατανόηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας. Για μια κατά το δυνατόνκαλύτερα τεκμηριωμένη παρουσίαση των ιδεών του Κοϊντιλιανού κρίθηκε σκόπιμο ναληφθούν υπόψη χωρία και από τα τρία βιβλία του έργου Περὶ μουσικῆς, αλλά και από έργαάλλων φιλοσόφων, στα οποία θίγονται θέματα μουσικής παιδείας και αξίας της μουσικής. ΟΑριστείδης Κοϊντιλιανός είναι συγγραφέας της ύστερης αρχαιότητας. Η δράση τουτοποθετείται μεταξύ του 1ου και 4ου μ. Χ. αιώνα, με μεγαλύτερη πιθανότητα δράσης στατέλη του 3ου στα πλαίσια του Ρωμαϊκού κράτους. Oι θέσεις του σχετικά με την ερμηνεία τουμουσικού φαινο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is the thorough investigation and the interpretivereconstruction of Aristides Quintilianus’ theories, that are exposed in his work On music.More specifically, the work of Quintilianus is investigated in order to highlight those points,related to pedagogical and philosophical dimension of music. Α detailed analysis of ancientsources was achieved and combined with study and comprehension of relative to the subjectliterature. For the better possible documented presentation of Quintilianus’ ideas, it seemedappropriate to take into consideration the parts from the three books of the work On music,and from other philosophers’ works, were issues about music are concerned. AristidesQuintilianus is a writer of the late antiquity. The work of Aristides Quintilianus cannot beaccurately dated. However, his activity is placed between the first and fourth AD centuryunder the Roman Empire. His theories relatively to the interpretation of the musicphenomenon, are based on ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44366
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44366
ND
44366
Εναλλακτικός τίτλος
The philosophical and pedagogical dimensions of music according to Aristides Quintilianus
Συγγραφέας
Νικολάου, Ειρήνη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Καϊμάκης Παύλος
Σολωμού - Παπανικολάου Βασιλική
Πρωτοπαπά - Μαρνέλη Μαρία
Καλογεράκης Ιωάννης
Ράπτης Θεοχάρης
Λεοντσίνη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Αριστείδης Kοϊντιλιανός; Μουσική; Φιλοσοφία; Ύστερη αρχαιότητα; Ρωμαϊκή μουσική; Μουσική εκπαίδευση; Μουσική θεραπεία; Μουσικό ήθος; Αρμονίες; Ρυθμοί; Μουσικά όργανα; Διαφυλική Θεωρία; Όμηρος; Δάμων; Πλάτων; Αριστοτέλης; Μετρική; Μεταφυσική; Κοσμολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
357 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)