Θεωρητική και εμπειρική συμβολή στα υποδείγματα συνέπειας αποθεμάτων-ροών

Περίληψη

Αυτή η διδακτορική διατριβή επεκτείνει τη μεθοδολογία συνέπειας αποθεμάτων-ροών τόσο από θεωρητική όσο και από εμπειρική σκοπιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση των θεσμών της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο των υποδειγμάτων συνέπειας αποθεμάτων-ροών και στον αντίκτυπό τους στις μακροοικονομικές επιδόσεις της οικονομίας και στην απασχόληση.Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αναπτύσσονται δύο υποδείγματα, ένα θεωρητικό και ένα εμπειρικό. Το πρώτο εξετάζει το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε σχέση με τα μακροοικονομικά αποτελέσματα, σε μια κλειστή οικονομία. Οι ισχυρότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ρύθμιση της αγοράς εργασίας διαπιστώθηκε ότι έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο σε όρους εθνικού προϊόντος όσο και απασχόλησης. Αντίθετα, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, η οποία αντανακλάται σε ένα χαμηλότερο κατώτατο μισθό και σε ελαστικές εργασιακές σχέσεις, έχει ισχυρά υφεσιακά αποτελέσματα τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation advances the stock-flow consistent methodology on both theoretical and empirical grounds. Main emphasis is given on modelling labour market institutions in the stock-flow consistent framework and on their impact on the macroeconomic performance of the economy and the employment.In doing so, two models are developed, one theoretical and one empirical. The former examines the role of the trade unions and of the collective bargaining procedure, with respect to macroeconomic outcomes, in a closed economy. Stronger unions and labour market regulation are found to have a positive effect both in output and employment terms. On the contrary, labour market deregulation, reflected in a lower minimum wage and elastic industrial relations, has strong recessionary effects at least in the short and the medium term. However, stronger unions have the ability to offset the negative effect of labour market deregul ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44359
ND
44359
Εναλλακτικός τίτλος
Theoretical and empirical contributions to stock - flow consistent modelling
Συγγραφέας
Πιέρρος, Χρίστος Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αργείτης Γεώργιος
Δότσης Γεώργιος
Λαπατσιώρας Σπύρος
Κωστελέτου Νικολίνα
Μανιάτης Αθανάσιος
Κώτσιος Στέλιος
Χορταρέας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Υποδείγματα συνέπειας αποθεμάτων-ροών; Αγορά εργασίας; Εσωτερική υποτίμηση; Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα; Διανομή εισοδήματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
314 σ., πιν., γραφ.