Μελέτη της επίδρασης επειφανειοδραστικών ουσιών στους συντελεστές ενεργότητας,καθώς και στους συντελεστές μεταφοράς μάζας, σε δυαδικά υγρά διαλύματα, με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας αναστρεφόμενης ροής

Περίληψη

Στη διδακτορική αυτή διατριβή γίνεται μελέτη της επίδρασης επιφανειοδραστικών ουσιών τόσο στους συντελεστές ενεργότητας αλκοολών ( μεθανόλης , αιθανόλης και 1-προπανόλης),γ,σε υδατικά διαλύματα , όσο και στους συντελεστές μεταφοράς μάζας , kc, για την εξαέρωση των αλκοολών από τα υδατικά τους διαλύματα, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις των επιφανειοδραστικών ουσιών και των αλκοολών ,αλλά και σε διαφορετικές θερμοκρασίες .Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή ήταν η αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής (ΑΧΑΡ),η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό και των δύο μεγεθών με τη διεξαγωγή ενός μόνο πειράματος για τον προσδιορισμό του kc και δύο πειραμάτων για τον προσδιορισμό του γ.Συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν:1.Συντελεστές ενεργότητας των τριών αλκοολών σε μίγματά τους με νερό, σε διάφορες συγκεντρώσεις αλκοολών, σε σταθερή θερμοκρασία , πίεση και ροή φέροντος αερίου, απουσία επιφανειοδραστικών ουσιών, για να ελεγχθεί η ακρίβεια της τεχνικής ΑΧΑΡ στον προσδιορισμό του γ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis doctoral thesis focuces on the influences of surfactants on the activity coefficients,γ, of alkohols (methanol,ethanol and 1-propanol) in binary mixtures with water, as well as on the mass transfer coefficients ,kc,for the evaporation of alcohols from mixtures of alcohols with water at various surfactant’s and alcohol’s concentrations , as well as at various temperatures.The technique used in this PhD dissertation is the Reversed- Flow Gas Chromatography (RFGC), which allows the determination of both parametes by conducting only one experiment for the determination of kc and two experiments for the γ parameter. In particular, they were determined:1. Activity coefficients of the three alcohols in mixtures with water at various concentrations of alcohols, at constant temperature, pressure and carrier gas flow-rate , in the absence of surfactants, to check the accuracy of the RFGC technique in the determination of γ, since the activity coefficients of the three alcohols are calcu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44233
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44233
ND
44233
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the influece of surfactants on the activity coefficients and mass transfer coefficients, in binary aqueous mixtures, by τηε reversed-flow gas chromatography technique
Συγγραφέας
Κότσαλος, Ευθύμιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Ντάλας Ευάγγελος
Κολιαδήμα Αθανασία
Μαρούλης Γεώργιος
Ντάλας Ευάγγελος
Κολιαδήμα Αθανασία
Κορδούλης Χρήστος
Καπόλος Ιωάννης
Λουκόπουλος Βασίλειος
Γαβριήλ Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής (ΑΧΑΡ); Επιφανειοδραστικές ουσίες; Αλκοόλες; Συντελεστές ενεργότητας; Συντελεστές μεταφοράς μάζας; Εξαέρωση; Ανάμιξη; Παράμετροι Arrhenius για την εξαέρωση; Γραμμομοριακές εντροπίες ανάμιξης; Γραμμομοριακές ενθαλπίες ανάμιξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)