Επίδραση κυτταροτοξικών δράσεων συμπλόκων του βαναδίου στην ανάπτυξη κυτταρικών σειρών σαρκωμάτων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν οι αντικαρκινικές ιδιότητες δύο συμπλόκων βαναδίου και συγκεκριμένα του V(V)OC18DEA (Σύμπλοκο 1) και του V(IV)Od-tocDPA (Σύμπλοκο 2).Πραγματοποιήθηκαν in vitro πειράματα: α) σε κύτταρα λειομυοσαρκώματος επίμυος Wistar(leiomyosarcoma cells, LMS), β) σε κύτταρα οστεοσαρκώματος ανθρώπου, επιθηλιακού τύπου (U2-OS) και γ) σε φυσιολογικούς εμβρυϊκούς ινοβλάστες πνεύμονα ανθρώπου (MRC-5). Εκτιμήθηκε η ικανότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις των συμπλόκων με τηχρήση χρωστικής MTT, η ικανότητα των LMS κυττάρων να αναπτύσσουν αποικίες μετά από έκθεση στα σύμπλοκα βαναδίου ενώ μελετήθηκε και ο μηχανισμός κυτταρικού θανάτου των LMS κυττάρων που προκαλούν τα σύμπλοκα με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής (προσδιορισμό απόπτωσης/νέκρωσης και ανάλυση κυτταρικού κύκλου). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Σύμπλοκο 1 έχει ισχυρή κυτταροτοξική δράση χωρίς να εμφανίζει εκλεκτικότητα, δρώντας τόσο στα καρκινικά όσο και στα φυσιολογικά κύτταρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation we studied the antitumor properties of two novel vanadium complexes andparticularly the V(V)OC18DEA (Complex 1) and V(IV)Od-tocDPA (Complex 2). The following cell lineswere used: a) leiomyosarcoma Wistar rat cells (LMS), b) human osteosarcoma cells (U2-OS) and c) normal human foetal lung fibroblasts (MRC-5). The ability of cells to proliferate after incubation withincreasing concentrations of the vanadium complexes was measured using the MTT assay.Experiments were also performed to study LMS cells colony formation efficiency following exposure tovanadium complexes and the mechanism of cell death using flow cytometry (apoptosis/necrosis andcell cycle analysis). The results showed that the Complex 1 has potent cytotoxic activity withoutdisplaying selectivity (acting both in cancer and normal cells) while inhibiting the ability of the LMS cellsto form colonies. At higher concentrations the complex induced cell apoptosis and cell cycle arrest byreducing the number of c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43948
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43948
ND
43948
Εναλλακτικός τίτλος
Cytotoxic effects of novel vanadium complexes in malignant cell lines
Συγγραφέας
Παπαναστασίου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων. Κλινική Νευροχειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Ράγκος Βασίλειος
Καστανιουδάκης Ιωάννης
Καλφακάκου Βασιλική
Ευαγγέλου Άγγελος
Καρκαμπούνας Σπυρίδων
Μήτσης Μιχαήλ
Πέσχος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σύμπλοκα βαναδίου; Βανάδιο; Οστεοσάρκωμα; Λειομυοσάρκωμα; Καρκίνος; Απόπτωση; Κυτταρική επιβίωση; Κυτταρικός κύκλος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
111 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)