Το αναστοχαστικώς υψηλό : ανάλυση του υψηλού στον Σίλερ στον ύστερο πεσιμισμό του

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής ανάλυσης των θεωρητικών κειμένων του Σίλερ με επίκεντρο το Υψηλό, που προέκυψαν μετά τη διακοπή της λογοτεχνικής του παραγωγής το 1790. Προηγείται μια σύντομη ανάλυση του Υψηλού στον Καντ με βάση το κεφάλαιο Αναλυτική του Υψηλού στο έργο του Κριτική της κριτικής δύναμης, στην οποία στηρίχτηκε ο Σίλερ για να αναπτύξει τη δική του θεωρία. Στα δοκίμια του Σίλερ Περί του λόγου της απόλαυσης που μας παρέχουν τα τραγικά αντικείμενα, Περί της τραγικής τέχνης, Για το υψηλό, Περί του περιπαθούς και Περί του Υψηλού αναπτύσσεται μια αισθητική θεωρία του δράματος, το επίκεντρο της οποίας είναι η αισθητική κατηγορία του Υψηλού. Καθοριστική υπήρξε κατά την ανάλυση αυτών των δοκιμίων η διαπίστωση ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού του Υψηλού στο έργο Περί του Υψηλού, όπου μετατρέπεται στο «αναστοχαστικό Υψηλό». Αυτός ο μετασχηματισμός δεν έχει εξεταστεί στη βιβλιογραφία. Αποτελεί δε τη βάση της επιχειρηματολογίας της διατριβής. Στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The core object of the thesis is the result of a systematic analysis of Schiller’s texts focused on the subject of Sublime. These essays were written after the interruption of his literary production in 1790. The thesis starts off with a brief analysis of the Sublime according to Kant, based on the chapter “Analytic of the Sublime” in Critique of the power of Judgement, which also underpins Schiller’s attempt at developing his own theory. In Schiller’s Of the cause of the pleasure we derive from tragic objects, On the tragic art, Of the Sublime, On the pathetic and On the Sublime one observes the development of an aesthetic theory of drama, at the epicentre of which lies the aesthetic category of the Sublime. Of critical importance for the analysis of Schiller’s aforementioned work has been the ascertainment of a fundamental transformation of the Sublime in On the Sublime, where it is transmutated into a “reflective Sublime”. This transformation has not been thoroughly examined in rele ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43711
ND
43711
Εναλλακτικός τίτλος
The reflective sublime: analysis of the sublime on Schiller in his late pessimism
Das reflexionserhabene: analyse des erhabenen bei Schiller im licht seines späten pessimismu
Συγγραφέας
Διαμαντόπουλος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μιχάλσκι Μαρκ
Μπέννινγκ Βίλχελμ
Ξηροπαΐδης Γεώργιος
Μητραλέξη Αικατερίνη
Πετροπούλου Παρασκευή
Φαράκλας Γεώργιος
Κουζέλης Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Υψηλό; Σκοπιμότητα της φύσης; Αρχαίο δράμα; Σίλερ; Θεωρία τέχνης; Νύφη της Μεσσήνης; Περί του Υψηλού; Καντ; Κριτική της κριτικής δύναμης; Αναλυτική του Υψηλού; Αναστοχαστικώς υψηλό; Ηρωικό υψηλό; Εξεικόνιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
332 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)