Η σχολική υγιεινή στην Ελλάδα: 1864-1913

Περίληψη

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η ανασύνθεση της ιστορικής πορείας της σχολικής υγιεινής στην Ελλάδα την περίοδο 1864-1913. Επιχειρείται ια εξελικτική αποτύπωση των ζυμώσεων που προηγήθηκαν και τελικά οδήγησαν στη θεσμοθέτηση και συστηματική οργάνωση της σχολικής υγιεινής στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Η συστηματική μελέτη, κριτική ανάλυση, σύγκριση και αντιπαραβολή των τεκμηρίων, που συγκέντρωσα, έγινε με βάση τα στάδια της επιστημονικής διαδικασίας και τους δεοντολογικούς κανόνες που απαιτεί η ιστορική ερμηνευτική μέθοδος. Από την έρευνα προέκυψαν γενικά συμπεράσματα, τα οποία στοιχειοθετούν το περίγραμμα της ιστορίας της σχολικής υγιεινής στη χώρα μας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Την πρώτη πεντηκονταετία της νεοελληνικής εκπαίδευσης αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές για την υγιεινή του σχολείου στο έργο του Κοκκώνη. Οι απόψεις όμως που αναπτύσσει έχουν βασικά ηθικό υπόβαθρο και ανταποκρίνονται περισσότερο σε ξένες επιδράσεις παρά στη σχολική πραγματικότητα τη ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this study is the recomposition of the historic course of hygiene in schools in Greece from 1864 to 1913. Here is attempted a progressive presentation of the process that proceeded and finally led to the enactment and systematic organizing of school hygiene at the beginning of the 20the century. The systematic study, critical analysis comparison and collation of the recorded facts that I gathered was done based on the stages of the scientific procedures and deontological rules which the historic interpretative method requires. From this research general conclusions arose which compose the outline of the history of school hygiene in our country during this specific period. In the first fifty years of the modern greek educational system worthwhile are the references concerning school hygiene found in the work of Kokkonis. However, his views which he presents have mainly a moral basis and tie in more with foreign influences than with the greek reality of that time. In Greece ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21491
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21491
ND
21491
Συγγραφέας
Ντούτσης, Δημήτριος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Απόστολος
Πανταζής Σπυρίδων
Κούτρας Βασίλειος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Σοφικίτης Νικόλαος
Πλακίτση Αικατερίνη
Ράπτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Υγιεινή, Απαιτήσεις για τη σχολική αίθουσα; Σχολικά κτήρια, Κατασκευή του; Σχολική επίπλωση, Συνθήκες που προάγουν παραμορφώσεις του σώματος; Γυμναστική, Αναγκαιότητα της; Όροι που εξασφαλίζουν υγιεινή πνευματική εργασία; Σχολεία, Ιατρική εποπτεία των; Υγιεινή, Συνέδρια σχολικής; Μολυσματικά νοσήματα, Βασική αιτία θανάτου των μαθητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
662 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)