Πολυδιάστατα διαγράμματα ελέγχου διεργασιών και εφαρμογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη Θεωρία των Διατεταγμένων Παρατηρήσεων και του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Αρχικά, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες που συνδέονται με τη Θεωρία των Διατεταγμένων Παρατηρήσεων και των Συμμεταβλητών τους (Theory of Order Statistics and Concomitants), καθώς και με τη Θεωρία των Συνδέσμων (Theory of Copulas). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται νέες κατανομές δισδιάστατων διατεταγμένων παρατηρήσεων και απαριθμητριών αυτών, οι οποίες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στον έλεγχο ποιότητας. Για την ακρίβεια, τα αποτελέσματα που εξάγονται αξιοποιούνται στην κατασκευή τεσσάρων νέων δισδιάστατων ημιπαραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου και εφαρμόζονται με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό εκφράσεων για τα χαρακτηριστικά αυτών, όπως για παράδειγμα η χαρακτηριστική συνάρτηση λειτουργίας και το ποσοστό (λανθασμένου) συναγερμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυο από τα προτεινόμενα διαγράμματα είναι αποτελεσματικά στην ανίχνευση μετατοπίσεων της μέσης τιμής τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD dissertation deals with topics related to the Theory of Order Statistics and Statistical Quality Control. Some important notions on basic concepts concerning the Theory of Order Statistics and their Concomitants, as well as the Theory of Copulas are first presented. Subsequently, new distributions for bivariate order statistics and enumerating variables for them, which have a practical application in quality control, are introduced. The new results are used to construct four new bivariate semi-parametric control charts and are applied to establish expressions for their characteristics, such as the operating characteristic function and the (false) alarm rate. It is worth noting that two of the proposed schemes are capable of detecting mean shifts of the underlying process, while the rest are effective in tracking possible deviations from the null values of both the mean and the variability of the features under study.One of the two charts proposed for the monitoring of p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43456
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43456
ND
43456
Εναλλακτικός τίτλος
Multivariate process control charts and applications
Συγγραφέας
Σοφικίτου, Ελισάβετ (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Tμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Κούτρας Μάρκος
Αντζουλάκος Δημήτριος
Μαραβελάκης Πέτρος
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Ευαγγελάρας Χαράλαμπος
Ψαράκης Στυλιανός
Ρακιτζής Αθανάσιος
Ψαράκης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Συμμεταβλητές; Σύνδεσμοι; Διατεταγμένες παρατηρήσεις; Στατιστικός έλεγχος ποιότητας; Πολυδιάστατα μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου; Ποσοστό (Λανθασμένου) Συναγερμού; Μέσο μήκος ροής; Δισδιάστατες Κατανομές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, xviii, 217 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)