Η διδασκαλία της Οικολογίας ως πλαίσιο ανάπτυξης των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Περίληψη

Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα να ενταθεί, την τελευταία κυρίως δεκαετία, ο διάλογος ανάμεσα στους θεωρητικούς του επιστημονικού κλάδου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ), για την πορεία εξέλιξής της στις τυπικές μορφές εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, 27 περίπου χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της, η σχέση της με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου παραμένει περιθωριακή, παρά τις πιλοτικές προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για την ένταξή της σε αυτό (Καινοτόμα Προγράμματα, Ευέλικτη Ζώνη, Νέο Σχολείο, Αειφόρο Σχολείο, Μαθήματα Επιλογής). Επειδή οι απαιτούμενες βαθιές τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό την ανάπτυξη της μεταρρυθμιστικής φύσης της ΠΕ/ΕΑΑ, είναι μία δύσκολη και μακροχρόνια υπόθεση, θεωρούμε αναγκαία τη διερεύνηση και διατύπωση τρόπων ενίσχυσης της θέσης της μέσα στο υπάρχον σύστημα, δημιουργώντας ή/και ενισχύοντας τους θεμέλιου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The rise in the importance of environmental issues in combination with a reduction in the quality of human life have led, especially during the last decade, to an intensification of the dialogue among theoreticians in the field of Environmental Education / Education for Sustainable Development (EE/ESD) about the course of its development in formal education. Approximately 27 years after the formal establishment of environmental education in Greece, and despite the pilot attempts for its integration in the formal education system (e.g., Innovative Programs, Flexible Zone, New School, Sustainable School, and as elective courses), its relationship with the school curriculum still remains marginal; carrying out the major changes required for the purpose of including the reformational nature of ΕΕ/ESD in the Greek educational system is a long-term process fraught with difficulties. Therefore, we believe it is necessary to explore, formulate, and develop ways to strengthen the position of ΕΕ ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43129
ND
43129
Εναλλακτικός τίτλος
Ecology teaching as a framework the development of the goals of environmental education/education for sustainable development
Συγγραφέας
Κυριαζή, Παναγιώτα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Χαλκιά Κρυσταλλία
Γαλάνη Αποστολία
Φλογαϊτη Ευγενία
Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα
Μυλωνάς Μωϋσής
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη; Περιβαλλοντικός εγγραμματισμός; Οικολογία; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.