Μικροκλιματικό - βιοκλιματικό περιβάλλον αστικών υπαίθριων χώρων σε συνθήκες μεσογειακού κλίματος

Περίληψη

Η διερεύνηση και η κατανόηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε αστικούς υπαίθριους χώρους, μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων χώρων κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλές τιμές θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πόλεων. Για τη δημιουργία ή την ανάπλαση βιώσιμων αστικών υπαίθριων χώρων πρωταρχικός παράγοντας είναι η μελέτη του μικροκλίματος και της θερμικής αίσθησης που διαμορφώνεται σε αυτούς. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί να καθορίσει τις μικροκλιματικές συνθήκες που ευνοούν τη θερμική άνεση σε αστικούς υπαίθριους χώρους στο Μεσογειακό περιβάλλον και στη συνέχεια η γνώση αυτή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το βιώσιμο σχεδιασμό νέων ή την ανάπλαση των υπαρχόντων. Στα πλαίσια αυτής της διατριβής έγινε μία εκτενής προσπάθεια διερεύνησης των συνθηκών θερμικής αίσθησης σε αστικούς υπαίθριους χώρους της Αθήνας. Διερευνήθηκε η επίδραση που ασκούν οι βασικές μετεωρολογικές παράμετροι στη θερμική αίσθηση καθώς και ο βαθμός επίδρασης της κάθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The investigation and the understanding of the thermal comfort conditions in public urban areas, may improve the sustainability of open urban spaces, especially during the warm period of the year and, therefore, to contribute to the development of the urban environment. For the creation or the recreation of sustainable outdoor public areas the study and the understanding of the microclimate and the thermal sensation conditions that occur there is of a primary importance. This thesis aims at defining the microclimatic conditions that lead to thermal comfort conditions in the Mediterranean Environment and this knowledge to help in the creation or recreation of outdoor urban areas. In terms of the present dissertation an extensive effort for the investigation of the thermal comfort conditions has been done in open public areas of Athens, a city with Mediterranean climate. The main meteorological parameters that affect the actual human thermal sensation were investigated, as well as, the d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43015
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43015
ND
43015
Εναλλακτικός τίτλος
The investigation of thermal sensation conditions in urban open areas with vegetation in the Mediterranean climate
Συγγραφέας
Τσέλιου, Αρετή (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσίρος Ιωάννης
Παλιατσός Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Αράπης Γεράσιμος
Καρακώστας Θεόδωρος
Νάστος Παναγιώτης
Νικολοπούλου Μαριαλένα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Θερμική άνεση; Προσαρμοστικότητα; Βιοκλιματικοί δείκτες; Προτάσεις ανάπλασης; Βιωσιμότητα αστικού περιβάλλοντος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)