Μοντελοποίηση δικτύων γνώσης

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η κατασκευή και η διερεύνηση νέων μαθηματικών μοντέλων διάχυσης γνώσης εντός δικτύων επικοινωνίας οργανισμών. Η συμβατική εξίσωση διάχυσης περιορίζεται στις τυχαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρακτόρων-κόμβων του δικτύου. Ωστόσο στην πράξη, οι άνθρωποι διαθέτουν κάτι περισσότερο από τα «άνευ νου» μόρια της ύλης. Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις συμπεριλαμβάνουν, πέραν της διάχυσης, ορθολογική λήψη αποφάσεων-επιλογών οι οποίες περιορίζονται από την ενυπάρχουσα αβεβαιότητα (περιορισμένη ορθολογικότητα). Λαμβάνοντας υπόψιν αυτή την παρατήρηση-κλειδί, κατασκευάσαμε νέα μαθηματικά μοντέλα διάχυσης γνώσης εντός δικτύων, τα οποία ενσωματώνουν την επίγνωση των πρακτόρων που επιλέγουν-επικοινωνούν. Αυτή ακριβώς είναι η πρωτοτυπία της διατριβής. Βάσει του νέου πλαισίου μοντελοποίησης που κατασκευάσθηκε, προσομοιώσαμε και συγκρίναμε διάφορες πολιτικές επικοινωνίας μεταξύ των πρακτόρων του δικτύου προς απόκτηση γνώσης. Τα ερευνητικά ζητήματα που μελετήθηκαν στην διατριβή εί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this thesis is to construct and explore new mathematical models of knowledge diffusion in organizational communication networks. The conventional diffusion equation is limited to random “agent-to-agent” interactions. However in practice, humans are more than “mindless” molecules. Human “agent-to-agent” interactions involve, in addition to diffusion, rational decisions-selections limited by the inherent uncertainty (bounded rationality). Taking into consideration this key observation, we constructed new mathematical models for knowledge diffusion within networks, which incorporate the awareness of the selecting-communicating agents. This is precisely the originality of the thesis. Based on the newly constructed modeling framework, we simulated and compared several different communication policies among the agents of the network for knowledge acquisition. There are three research issues addressed in this thesis, namely: (1) the impact of false beliefs and unreliable communica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42917
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42917
ND
42917
Εναλλακτικός τίτλος
Modeling knowledge networks
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνίου Ιωάννης
Αγγελής Ελευθέριος
Βαρσακέλης Νικόλαος
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή
Κουγιουμτζής Δημήτριος
Σπυράκης Παύλος
Μωυσιάδης Πολυχρόνης
Φαρμάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Πολύπλοκα δίκτυα; Μαθηματική μοντελοποίηση; Μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες; Υπολογιστικές προσομοιώσεις; Μετρικές κεντρικότητας; Οργανωσιακή επικοινωνία; Διάχυση γνώσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
102 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)