Δομικές διεργασίες και εφαρμογές της θεωρίας διάχυσης σε συστήματα πολλαπλής κλίμακας που παρουσιάζουν στοχαστικά φαινόμενα

Περίληψη

Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο, μελετώνται δομικές διεργασίες συναρτήσει της συνδεσιμότητας συστημάτων διαφορετικών μεγεθών και υπολογίζεται η κρίσιμη συμπεριφορά τους (κεφάλαια 2,3 και 4). Στο δεύτερο μέρος, εφαρμόζεται η θεωρία διάχυσης σε διάφορους τύπους συστημάτων και κάτω από διαφορετικούς περιορισμούς (κεφάλαια 5, 6 και 7).Το κεφάλαιο 1 εισάγει τον αναγνωστη στα γενικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που πρόκειται να μελετηθούν καθώς και στα βασικά θεωρητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς.Στο κεφάλαιο 2, μελετάται η εκρηκτική διήθηση θέσης σε τετραγωνικό πλέγμα ώστε να προσδιοριστεί η τάξη της μεταβολής φάσης στο κρίσιμο σημείο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πρόκειται για μια συνεχή διεργασία με πολύ μικρό εκθέτη β/ν. Η συνεχής φύση της διεργασίας επιβεβαιώνεται και από την αντιστρεψιμότητά της για άπειρα σε μέγεθος συστήματα.Στο κεφάλαιο 3, αναπτύσσεται μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση του κρίσιμου σημείου και των κρίσιμων εκθετών για διεργασίες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis consists of two parts: in the first part, structural processes with respect to the connectivity of systems of different sizes are studied and their critical properties are calculated (chapters 2,3 and 4). In the second part, diffusion theory is applied to various types of systems and under different constraints (chapters 5, 6 and 7).Chapter 1 introduces the reader to the general characteristics of the systems to be studied and the basic theoretical tools for the subsequent calculations.In Chapter 2, explosive site percolation on a square lattice is investigated to estimate the order of the transition at the critical point. The results show that it is a continuous process with very small critical exponent β/ν. The continuity is also confirmed from the reversibility of the process at infinity.In Chapter 3, a novel method is developed for the estimation of the critical point and the critical exponents for percolation processes and small populations of data. It is tested on a h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35397
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35397
ND
35397
Εναλλακτικός τίτλος
Structural processes and applications of diffusion theory on multiscale systems which exhibit stochastic phenomena
Συγγραφέας
Μπάστας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Αργυράκης Παναγιώτης
Τσακλίδης Γεώργιος
Πολάτογλου Χαρίτων
Αναγνωστόπουλος Αντώνιος
Νικολαΐδης Αργύριος
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Βακάλη Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εκρηκτική διήθηση; Κρίσιμα φαινόμενα; Θεωρία διάχυσης; Τυχαίος περίπατος; Πολλαπλά συστήματα; Στοχαστικές διαδικασίες; Πλέγματα; Δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
140 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)