Αποδεικτική αξιοποίηση των δεδομένων καταγραφής μέσω χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους για τη βεβαίωση τέλεσης εγκλημάτων: κριτική του νομοθετικού πλαισίου, ποινικοδικονομικές προϋποθέσεις και προοπτικές εφαρμογής

Περίληψη

Στην παρούσα Διατριβή αναλύεται το ζήτημα της αποδεικτικής αξιοποίησης της οπτικής καταγραφής, μέσω συστημάτων cctv, στους δημόσιους χώρους (άρθρο 14 του νόμου 3917/2011). Ειδικότερα, επιχειρείται η κριτική προσέγγιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και οι προοπτικές εφαρμογής του μέτρου. Κατά την αξιολόγηση του συγκεκριμένου αποδεικτικού μέσου τονίζονται ιδιαίτερα οι τεχνολογικές δυνατότητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας της εικόνας, έστω και προς το σκοπό βελτίωσης της ευκρίνειας, που μεταβάλλουν το νοηματικό περιεχόμενο αυτής. Οι παρεμβάσεις αυτές και οι νομοθετικές ελλείψεις σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης υπόπτων που καταγράφουν τα συστήματα cctv, αποδυναμώνουν την έννοια της επάρκειας των ενδείξεων (άρθρο 43 παρ 1 ΚΠΔ) ώστε να θεμελιωθεί η κατηγορία στη βάση των δεδομένων της εικόνας. Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων προτείνεται, εκτός των άλλων, η προσθήκη συγκεκριμένης διάταξης στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία της οπτικής καταγραφής και συναφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present Thesis analyses the issue of utilization of optical recording evidence via cctv systems in public places (article 14 law 3917/2011). In particular, the critical approach of the existing legislative framework and potential application of the measure. During the evaluation of the evidence highlighted particularly the technological capabilities of electronic image processing the sharpness, which alter the conceptual content.These interventions but also the legislative flaws regarding the process of identifying suspects recorded cctv systems, weaken the concept of sufficiency of indications [article 43 (1) CCP] in order to establish the accusation on the basis of the image data. On the basis of these finding suggested, among other things, the addition of this provision in the Code of Criminal Procedure that will ensure the reliability of optical recording and, in that regard, that the log data captured with ''cohesion and security'', in order to protect the rights of the acc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42743
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42743
ND
42743
Εναλλακτικός τίτλος
Evidentiary use of data recording via use of cctv systems in public areas of the establishment was commited crimes: review of the legislative framework, criminal and procedural conditions: prospects of application
Συγγραφέας
Λέφας, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ηρακλής)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννίδης Ιωάννης
Μυλωνόπουλος Χρίστος
Λιούρδη Άγκυ
Λίβος Νικόλαος
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Δημάκης Αλέξανδρος
Διονυσοπούλου Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αποδεικτικό μέσο; Οπτική καταγραφή; Επικύρωση οπτικής καταγραφής; Επάρκεια ποινικών ενδείξεων; Γνησιότητα οπτικής καταγραφής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
352 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)