Η άσκηση και τα όρια της αστυνομικής δράσης κατά την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή περιγράφει το επίκαιρο θέμα των ορίων της αστυνομικής δράσης κατά την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα του Πολίτη, στα πλαίσια του Συνταγματικού και του Διοικητικού Δικαίου. Επίσης, γίνεται αξιοποίηση του Συγκριτικού δικαίου και περιγράφονται τα ισχύοντα στη Γαλλική, τη Γερμανική, τη Βρετανική, αλλά και την Ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Ακολούθως, αναλύονται οι έννοιες της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο χθες και το σήμερα, παράλληλα με την αξιoποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (drones κάμερες, GPS) από την αστυνομία. Επίσης, το πόνημα περιέχει πολλές νέες νομοθετικές προτάσεις, καθώς στο Επίμετρο υπάρχει ένα Σχέδιο Κώδικα Αστυνομικής Διαδικασίας, ενώ τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας δικαστικής αστυνομίας στη Χώρα. Επιπλέον αξιολογείται το νέο νομοθετικό πλαίσιο (2020) για τις συναθροίσεις, την επιτήρηση με κάμερες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την αστυνομική δράση. Τέλος, ταξινομούνται όλες οι διοικητικές και α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation describes the current issue of the limits of police action in maintaining public order and security in relation to the fundamental rights of the citizen, in the context of Constitutional and Administrative Law. Also, the Comparative law is utilized and the current legal order in French, German, British and European is described. Then, the concepts of public order and security in yesterday and today are analyzed, along with the use of modern technologies (drones cameras, GPS) by the police. Also, the work contains many new legislative proposals, as in the Epimeter there is a Draft Code of Police Procedure, while the need for the creation of a judicial police in the country is emphasized. In addition, the new legislative framework (2020) for rallies, video surveillance and protection of personal data during police action is being evaluated. Finally, all administrative and investigative acts (omissions) of the Police concerning the Citizen are classified.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse de doctorat décrit la question actuelle des limites de l'action policière dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publics au regard des droits fondamentaux du citoyen, dans le cadre du droit constitutionnel et administratif. Aussi, le droit comparé est utilisé et l'ordre juridique actuel en français, allemand, britannique et européen est décrit. Ensuite, les notions d'ordre public et de sécurité d'hier et d'aujourd'hui sont analysées, ainsi que l'utilisation des technologies modernes (caméras drones, GPS) par la police. En outre, l'ouvrage contient de nombreuses nouvelles propositions législatives, comme dans l'Epimètre il y a un projet de code de procédure policière, tandis que la nécessité de créer une police judiciaire dans le pays est soulignée. Par ailleurs, le nouveau cadre législatif (2020) pour les rassemblements, la vidéosurveillance et la protection des données personnelles lors des actions de police est en cours d'évaluation. Enfin, tous les actes administrati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50182
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50182
ND
50182
Εναλλακτικός τίτλος
The exercise and limits of police action in maintaining public order and security
L'exercice et les limites de l'action policière dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publics
Συγγραφέας
Διαμαντής, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Ανδρομάχη
Νικολόπουλος Ηλίας
Παπαϊωάννου-Παπαθανασίου Παπαϊωάννου-Παπαθανασίου
Κριάρη Ισμήνη
Παπαδάκη Πολυξένη
Μουκίου Χρυσούλα
Παναγοπούλου Φερενίκη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Αστυνομία; Ασφάλεια; Τάξη; Δικαιώματα ανθρώπου; Αστυνομικό δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)