Γεωχημική μελέτη των ιζημάτων του πυθμένα και της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς

Περίληψη

Οι κύριοι στόχοι αυτής της διατριβής ήταν:(α) η γεωχημική χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (Οκτώβριος 2010), (β) η αποτύπωση της παλαιότερης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφεται στα υπο-επιφανειακά λιμναία ιζήματα,(γ)η χαρτογράφηση της χημικής σύστασης των ιζημάτων ρεμάτων και των πλημμυρικών ιζημάτων που εισέρχονται στη λίμνη και (δ) η σύγκριση των γεωχημικών αποτελεσμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς με αντίστοιχα άλλων Ελληνικών λιμνών. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ότι, εκτός της διαχρονικής αποτύπωσης της χημικής σύστασης των λιμναίων ιζημάτων, τα γεωχημικά αποτελέσματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων θα αποτελέσουν το μέτρο αναφοράς για σύγκριση των αποτελεσμάτων μελλοντικών γεωχημικών ερευνών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων ακραίων συμβάντων.Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της γεωχημείας των στερεών υλικών που εισέρχονται στη λίμνη, ήτοι των 432 δειγμάτων ενεργού ιζήματος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objectives of this thesis were:(i)the mapping of the current status (October 2010) of the surface lacustrine sediments of Lake Kastoria, (ii)the mapping of the older state of sediments, as recorded in subsurface lacustrine sediments, (iii)the mapping of the chemical composition of stream and floodplain sediments that are deposited in the lake, and (iv)the comparison of the geochemical results from Lake Kastoria with those of other Hellenic lakes.The purpose of this study is, apart from the diachronous recording of the chemical composition of lake sediments, the geochemical results of the surface lacustrine sediments will constitute the geochemical reference baseline for comparing the results of future geochemical surveys, and in the case of an unexpected extreme incident.For the implementation of the aforementioned objectives, the stream sediment geochemical data of 432 active stream sediment samples of the reconnaissance geochemical survey, performed by the Institute of Geolo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42650
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42650
ND
42650
Εναλλακτικός τίτλος
Geochemical study of lacustrine and stream sediments of Lake Kastoria drainage basin
Συγγραφέας
Δημητριάδης, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαρνάβας Σωτήριος
Σκούλλος Μιχάλης
Αγγελίδης Μιχάλης
Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος
Χρηστάνης Κίμων
Παπούλης Δημήτριος
Καλαϊτζίδης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Λίμνη Καστοριάς; Γεωλογία; Γεωχημική έρευνα; Ίζημα ρέματος; Πλημμυρικό ίζημα; Λιμναίο ίζημα; Πυρήνες; Κοκκομετρία; Ποιοτικός έλεγχος; Ομαδική ανάλυση; Παραγοντική ανάλυση; Γεωχημική παλαιογεωγραφία; Γεωχημεία ελληνικών λιμνών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiv, 654 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)