Ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων υβριδικών και σύνθετων υλικών με ανόργανες φυλλόμορφες νανοδομές

Περίληψη

Ο τομέας των φυλλόμορφων νανοδομημένων υβριδικών υλικών επικεντρώνεται κυρίως στη σύνθεση και στις πιθανές εφαρμογές υλικών που συνδυάζουν τις ιδιότητες των δομικών τους μονάδων σε κλίμακα νανομέτρων. Συνδυάζοντας αυτές τις δομικές μονάδες μπορούμε να βελτιώσουμε ή και να δημιουργήσουμε νέες ιδιότητες οι οποίες δεν ήταν παρούσες στα επιμέρους αρχικά μας υλικά. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολιγοστρωματικών νανοδομημένων υβριδικών υλικών για περιβαλλοντικές, βιο-ιατρικές ενεργειακές και καταλυτικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, στο πόνημα αυτό περιγράφεται η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και οι πιθανές εφαρμογές μια πληθώρας υλικών που έχουν σαν βάση αλλοτροπικές δομές του άνθρακα ή άλλα ανόργανα υλικά όπως οι φυλλόμορφοι άργιλοι.• Το κεφάλαιο 3 περιγράφει την σύνθεση πολυλειτουργικών υποστυλωμένων υλικών τα οποία έχουν αναπτυχθεί μέσω της ενσωμάτωσης μορίων αμινοαδαμαντίνης στον ενδοστρωματικό χώρο οξειδίου του γραφίτη και φυλλόμορφων αργιλοπυριτικών αργίλων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The field of layered nanostructured hybrid materials focuses on the synthesis andpossible applications of materials that combine the properties of building blocks ofnanometer size dimensions. Bringing together the building blocks can enhance theirproperties or generate new properties not present in either of the constituents alone.The aim of this thesis centred on layered nanostructured hybrid materials forenvironmental, medical, energy and catalytic applications, is to describe the synthesis,characterization and possible applications of a number of hybrid layered materialsbased on carbon allotropes or different inorganic matrices like clay minerals.Chapter 3 presents the synthesis of multi-functional pillared layered materialssynthesized by the intercalation of adamantylamine into the interlayer space ofgraphite oxide and layered aluminosilicate nanoclays. Different characterizationtechniques demonstrated the successful intercalation of adamantylamine and showedthat the final pillared ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42442
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42442
ND
42442
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of novel layered nanostructured hybrid materials for environmental, medical, energy and catalytic application
Συγγραφέας
Πότση, Γεωργία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Γουρνής Δημήτριος
Καρακασίδης Μιχαήλ
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Rudolf Petra
Παϊπέτης Αλκιβιάδης
Σταμάτης Χαράλαμπος
Δούβαλης Αλέξιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Άργιλοι; Οξείδιο του γραφενίου; Δισδιάστατα φυλλόμορφα υλικά; Κατάλυση; Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα; Βιοτεχνολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
189 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)