Επίδραση επιφανειακού πλασμονίου στη μη γραμμική οπτική απόκριση μεταλλικών νανοσωματιδίων

Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισηςδιμεταλλικών κραμάτων ευγενών μετάλλων και άλλων μεταλλικών συστημάτωννανοσωματιδίων, είτε περιβεβλημένα με πολυμερή, είτε εγκιβωτισμένα σε μικυλιακάσυστήματα συμπολυμερών κατά συστάδες. Τα μέταλλα τα οποία επιλέχθηκαν για τηνπαρασκευή των νανοσωματιδίων ήταν ο χρυσός (Au), ο άργυρος (Ag) και το παλλάδιο(Pd). Τα δύο πρώτα έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έρευνας σεμορφή κυρίως κολλοειδών διαλυμάτων ή μέσα σε άμορφες μήτρες (π.χ. υάλους) καιπολυμερικές μήτρες, καθώς λόγω των εξαιρετικών μη γραμμικοτήτων τους βρίσκουνεφαρμογή σε πληθώρα εφαρμογών της φωτονικής και της οπτο-ηλεκτρονικής. Όσοναφορά τα νανοσωματίδια Pd, οι μη-γραμμικές οπτικές ιδιότητες τους έχουν μελετηθείελάχιστα (μόλις μερικές εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία), ενώ είναι η πρώτη φοράπου μελετώνται εγκιβωτισμένα σε αμφι-φιλικά συμπολυμερή κατά συστάδες. Σταπλαίσια της παρούσας εργασίας, διερευνήθηκε ο ρόλος του επιφανειακού πλασμον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, the third-order nonlinear optical (NLO) properties of metallicnanoparticles, either encapsulated in polymers or in block copolymers, as well asbimetallic nanoparticles are investigated. Among the purposes of this work is toexamine metallic nanostructures based on palladium (Pd), which is one of the leaststudied metals regarding their nonlinear optical response. In this view, single Pdnanoparticles are compared with another class of recently synthesized Pd-basednanomaterials, i.e., Pd micellar nanohybrids. In addition, gold-silver alloyednanoparticles are examined and compared with their monometallic counterparts,exhibiting substantial differences and potential application in optoelectronic devicesand photonic applications. In all cases, the main motivation of this work is to takeadvantage of the surface plasmon resonance (SPR), located in the ultraviolet or visiblespectral area, to enhance/tailor the NLO properties of the metallic/hybridnanostructures. As a conti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39870
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39870
ND
39870
Εναλλακτικός τίτλος
Influence of the surface plasmons to the nonlinear optical response of metallic nanoparticles
Συγγραφέας
Παπαγιαννούλη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Βάινος Νικόλαος
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Κουρής Στυλιανός
Κούτσελας Ιωάννης
Κρασιά-Χριστοφόρου Θεοδώρα
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Πίσπας Αστέριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΝανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μη-γραμμική οπτική; Λέιζερ; Νανο-υλικά; Επιφανειακό πλασμόνιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
142 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)